EN RU UA

Nawigacja

Przygotowanie pedagogiczne

Studia kwalifikacyjne trzysemestralne
Okres realizacji od września 2019 do czerwca 2020 roku

 

Adresatami studiów są: osoby z wyższym wykształceniem, które nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych (nauczycielskich).

Celem studiów jest: wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie umożliwiającym wykonywanie zawodu nauczyciela.

Ramowy program studiów w wymiarze 485 godzin dydaktycznych w tym 150 godzin praktyk, obejmuje,  m.in. następujące zagadnienia:

1. Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne:

  • Pedagogika
  • Psychologia

2. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne na danym etapie kształcenia:

  • Pedagogika
  • Psychologia

3. Podstawy dydaktyki
4. Dydaktyki w grupach I lub II z wyboru słuchacza
I - grupy przedmiotów humanistycznych oraz grupy przedmiotów artystycznych
II - grupy przedmiotów matematyczno-fizycznych oraz grupy przedmiotów przyrodniczych
5. Warsztat pracy nauczyciela
6. Projektowanie wychowawcze
7. Samorządowy system edukacyjny - wybrane problemy prawa oświatowego
8. Praktyka pedagogiczna (150 godzin)
9. Seminarium

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy. Uzyskują tym samym prawo do kwalifikacji w pracy o charakterze nauczyciela zgodnie z wytycznymi MEN.
 

485 h 3 semestry
09.2019 - 06.2020
2950 zł (możliwość płatności w ratach)
150 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna)

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl