EN RU UA

Nawigacja

Przygotowanie pedagogiczne

Cele: wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne określone w standardach kształcenia nauczycieli zawarte w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 25.07.2019 r.

Adresaci: absolwenci studiów wyższych, którzy nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych.


 
Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.
Uzyskują tym samym prawo do kwalifikacji w pracy o charakterze nauczyciela zgodnie z wytycznymi MEN.


 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl