EN RU UA

Nawigacja

Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów

Cele: wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne określone w standardach kształcenia nauczycieli zawarte w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 25.07.2019 r., dotyczące przygotowania merytorycznego, podstaw dydaktyki, metod pracy w jednostkach edukacyjnych w obowiązującym systemie oświaty

Adresaci: absolwenci studiów wyższych na kierunku psychologia, wykonujący swój zawód w różnych instytucjach, a chcący uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl