EN RU UA

Nawigacja

Socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych

Studia kwalifikacyjne trzysemestralne
Okres realizacji od września 2019 do czerwca 2020 roku

Adresatami studiów są: osoby posiadające wykształcenie wyższe pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne lub inne humanistyczne. Pracujące zawodowo lub zamierzające pracować z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami, gdzie występują zaburzenia wychowawcze. Osoby zamierzające prowadzić zajęcia w jednostkach wspomagania wychowawczego i terapeutycznego. Mające predyspozycje i gotowość do prowadzenia szkoleń i warsztatów metodami aktywizującymi dla nauczycieli, grup wsparcia wychowawczego.

Celem studiów jest: zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • diagnozy i terapii zachowań,
 • metod socjoterapeutycznych,
 • konstruowania programów socjoterapeutycznych,
 • technik radzenia sobie ze stresem i technik relaksacyjnych,
 • treningu interpersonalnego i metod jego stosowania,
 • warsztatu zadaniowego i superwizyjnego,
 • warsztatu umiejętności psychospołecznych.

Absolwenci studiów po spełnieniu kryteriów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego mogą ubiegać się o Rekomendacje Trenera PTP w zakresie:

 • trenera warsztatu umiejętności psychospołecznych (I stopień),
 • trenera treningu interpersonalnego (II stopień).

Warunkiem uzyskania Rekomendacji I stopnia - trenera warsztatu umiejętności psychospołecznych jest:

 1. Ukończenie szkolenia podstawowego minimum 200 godzin - Studia Podyplomowe z socjoterapii. Absolwent kierunku uzyskuje świadectwo ukończenia socjoterapii i kwalifikacje socjoterapeuty, spełnia kryteria PTP o odbyciu szkolenia podstawowego.
 2. Przeprowadzenia warsztatów umiejętności psychospołecznych co najmniej 10 warsztatów dwudniowych 16 godzinnych. Realizacja tego kryterium odbywa się:
  A. W trakcie Studiów Podyplomowych 2 warsztaty 16 godzin każdy:
  - projektowanie scenariuszy prowadzenia warsztatu umiejętności psychospołecznych (metodyczny z próbami prowadzenia warsztatu),
  - prowadzenie warsztatu umiejętności psychospołecznych.
  B. Przy współpracy z Centrum Pomocy i Edukacji w Bydgoszczy pozostałe 8 warsztatów 16 godzinnych, kandydat na trenera warsztatu psychospołecznego realizuje w toku indywidualnym
  w trakcie rozwoju osobistej kariery zawodowej w czasie dostosowanym do własnych predyspozycji i możliwości organizacyjnych wg kryteriów PTP.

Ramowy program studiów w wymiarze 400 godzin dydaktycznych w tym 120 godzin praktyk zawodowych obejmuje, m.in. następujące zagadnienia:

 1. Współczesne kierunki psychoterapii
 2. Wybrane zagadnienia neuropsychiatrii
 3. Podstawy psychologii klinicznej i psychopatologii rozwoju
 4. Metodologia i metodyka pracy z grupą
 5. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
 6. Trening umiejętności wychowawczych
 7. Techniki radzenia sobie ze stresem
 8. Warsztat socjoterapeutyczny
 9. Warsztat pomocy indywidualnej
 10. Warsztat zadaniowy i superwizyjny
 11. Konstruowanie projektów i programów warsztatów
 12. Warsztat umiejętności psychospołecznych
 13. Seminarium
 14. Praktyka

 

 

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

 


Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia

Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.
 

400 h 3 semestry
09.2019 - 06.2020
3100 zł (możliwość płatności w ratach)
150 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna)

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl