EN RU UA

Nawigacja

Socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych

Cele: zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu: diagnozy i terapii zachowań, metod socjoterapeutycznych, konstruowania programów socjoterapeutycznych, technik radzenia sobie ze stresem i technik relaksacyjnych, treningu interpersonalnego i metod jego stosowania, warsztatu zadaniowego i superwizyjnego, warsztatu umiejętności psychospołecznych.

Adresaci: absolwenci studiów wyższych pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych lub innych humanistycznych. Pracujący zawodowo lub zamierzający pracować z dziećmi i młodzieżą oraz rodzinami, w których występują zaburzenia wychowawcze. Zamierzający prowadzić zajęcia w jednostkach wspomagania wychowawczego i terapeutycznego. Mający predyspozycje i gotowość do prowadzenia szkoleń i warsztatów metodami aktywizującymi dla nauczycieli, grup wsparcia wychowawczego.


Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia
Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl