EN RU UA

Nawigacja

Terapeuta środowiskowy osób dorosłych w rehabilitacji domowej

Studia kwalifikacyjne trzysemestralne
Okres realizacji od września 2019 do czerwca 2020 roku


Adresatami studiów są:
terapeuci różnych specjalności posiadających wykształcenie wyższe co najmniej I stopnia w zakresie obszaru studiów społecznych, humanistycznych.

Celem studiów jest: wyposażenie absolwenta w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu wspomagania terapeutycznego, specjalistycznego i społecznego osób dorosłych w środowisku rodzinnym i w miejscu zamieszkania.

Ramowy program studiów w wymiarze 350 godzin dydaktycznych w tym 30 godzin praktyk zawodowych, obejmuje, m. in. następujące zagadnienia:


1. Fizjologia starzenia się
2. Psychologia starzenia się
3. Pedagogika opieki
4. Fizjoterapia w geriatrii
5. Terapia zajęciowa
6. Aktywność ruchowo-adaptacyjna
7. Kinezjologia w wieku dorosłym i starczym
8. Przygotowanie rehabilitacyjne
9. Metodyka zajęć opiekuńczo-rehabilitacyjnych
10. Żywienie osób starczych
11. Praktyka
12. Seminarium


Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSWw Bydgoszczy.

 

 

350 h 3 semestry
09.2019 - 06.2020
3100 zł (możliwość płatności w ratach)
150 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna)

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl