EN RU UA

Nawigacja

Trener andragog, doradca zawodowy

Studia trzysemestralne
Okres realizacji od września 2019 do czerwca 2020 roku

 

Adresatami studiów są: absolwenci szkół wyższych II stopnia, którzy realizują lub planują pracę w charakterze nauczyciela i chcą uzyskać przygotowanie do pracy z osobami dorosłymi w formach szkolnych i pozaszkolnych oraz I i II stopnia osób pracujących w sektorze pomocy społecznej.

Celem studiów jest: przygotowanie słuchaczy do pracy dydaktycznej z osobami dorosłymi. Słuchacz uzyska wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania współczesnych teorii uczenia się dorosłych, współpracy i prowadzenia grupy społecznej. Zarządzania projektami edukacyjnymi, ewaluacji i samooceny pracy własnej.

Ramowy program studiów w wymiarze 360 godzin dydaktycznych w tym 60 godzin praktyk zawodowych łącznie z praktyką obejmuje, m. in. następujące zagadnienia:

1. Podstawy wiedzy i umiejętności andragoga

2. Współczesne kierunki rozwoju andragogiki i poradoznawstwa

3. Podstawy psychologii społecznej i rozwojowej

4. Wspomaganie procesów poznawczych

5. Metodyka kształcenia dorosłych

6. Warsztat pracy trenera andragoga

7. Specyfika aktywności człowieka dorosłego

8. Trening interpersonalny

9. Metodyka pracy dorosłych

10. Metody coachingowe zarządzania rozwojem zawodowym osobistym i grupowym (konstruowanie programu rozwoju):

  • indywidualnego
  • grupowego

11. Rozwój kompetencji osobistych trenera

12. Superwizja w pracy andragoga

13. Ewaluacja procesów edukacyjnych

14. Warsztat pracy doradcy zawodowego

15. Seminarium

16. Praktyka

 

 

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

 

 

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia

Studiów Podyplomowych KPSW  w Bydgoszczy.

 


360 h 3 semestry
09.2019- 06.2020
2800 zł (możliwość płatności w ratach)
150 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna)

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl