EN RU UA

Nawigacja

Trener warsztatu grupowego, coachingu, doradztwo zawodowe

 Studia kwalifikacyjne trzysemestralne
Okres realizacji od września 2019 do czerwca 2020 roku

  

GRUPOWE METODY SZKOLENIOWE

Adresaci i cele studiów

 

Studium kształcić będzie przyszłych trenerów grupowych, szkoleniowców, którzy uczyć będą metodami grupowymi praktycznych umiejętności psychologicznych i społecznych: komunikacji interpersonalnej, twórczości, asertywności, pracy w zespole, kierowania zespołem i wielu innych.

Podstawowe miejsca pracy trenerów grupowych to firmy i instytucje szkoleniowe działające w biznesie i na terenie oświaty. W grupie skutecznie i efektywnie można kształcić umiejętności psychospołeczne, niektóre doświadczenia z tego zakresu dostępne są tylko w grupie, w której powstaje sieć relacji interpersonalnych. W świecie zawodowym umiejętności psychospołeczne są potrzebne przede wszystkim osobom pracującym z innymi ludźmi, nauczycielom, psychologom i pedagogom, menadżerom, kierownikom zespołów. W przypadku tych osób, brak takich umiejętności to brak kwalifikacji do pracy.

W innych zawodach i w życiu codziennym rozwój umiejętności psychospołecznych daje szansę na więcej satysfakcji z kontaktów interpersonalnych, samorealizację, efektywność działań.

Studium dostarczy wiedzę potrzebną do tego, aby konstruować i realizować warsztaty szkoleniowe w zakresie umiejętności psychospołecznych, wyrażając to samo w języku biznesowym tzw. umiejętności „miękkich”. Przygotuje do napisania scenariuszy najczęściej realizowanych w oświacie i biznesie warsztatów oraz do tworzenia scenariuszy autorskich.

Przyszli trenerzy nauczą się rozpoznawać, rozumieć i kontrolować procesy grupowe, zdobędą wiedzę i umiejętności, które wyposażą ich we własny warsztat pracy z grupą.

Program studium w części warsztatowo – treningowej obejmuje zakres szkolenia trenerskiego w zakresie rekomendacji I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, co pozwala myśleć o zdobyciu tego certyfikatu – po zdobyciu pewnej praktyki i poddaniu się superwizji własnej pracy trenerskiej.

Rekomendowany superwizor PTP będzie nadzorował poziom wykształcenia trenerskiego na studium. Treningi i warsztaty będą prowadzić rekomendowani trenerzy PTP lub doświadczeni trenerzy objęci superwizją.

Dodatkowe formy doskonalenia zawodowego:
• Skuteczne negocjacje

Ramowy program studiów w wymiarze 345 godzin dydaktycznych, w tym 60 godzin praktyk zawodowych, obejmuje, m. in. następujące zagadnienia:

 1. Trening interpersonalny
 2. Warsztat z dynamiki grupowej
 3. Warsztat pracy trenera – metody i techniki pracy z grupą
 4. Warsztat dotyczący sytuacji trudnych w grupach szkoleniowych
 5. Konstruowanie scenariuszy szkoleniowych
 6. Konstruowanie programów i projektów szkoleniowych
 7. Poradnictwo zawodowe z metodyką
 8. Teoria warsztatów – (komunikacja, asertywność, twórczość, praca w zespole, techniki sprzedaży, kierowanie zespołem)
 9. Blok coachingowy z doradztwem zawodowym
 10. Seminarium
 11. Praktyka

 

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

 

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia

Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

 

 

 

 

345 h 3 semestry
09.2019 - 06.2020
3550 zł (możliwość płatności w ratach)
150 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna)

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl