EN RU UA

Nawigacja

Wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci (uczniów) ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej

Studia kwalifikacyjne trzysemestralne
Okres realizacji od września 2019 do czerwca 2020 roku

 

Adresatami studiów są: absolwenci studiów magisterskich kierunków pedagogika, psychologia i innych humanistycznych, nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, klas integracyjnych, ośrodków szkolno - wychowawczych, szkół specjalnych.

Celem studiów jest: wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy z osobami z autyzmem, środowiskiem społecznym i rodzinnym ucznia.

Dodatkowe formy doskonalenia zawodowego:
• Podstawy terapii behawioralnej,
• Trening umiejętności społecznych,
• Alternatywne i wspomagające metody komunikacji : Makaton, PCS, Piktogramy,
• Podstawy terapii humanistycznej w spektrum autyzmu,
• wizyta studyjna (zagraniczna)

Ramowy program studiów w wymiarze 385 godzin dydaktycznych w tym 60 godzin praktyk zawodowych, obejmuje, m. in. następujące zagadnienia:

Zagadnienia medyczne i z zakresu psychologii

 1. Wybrane zagadnienia z patologii noworodka
 2. Neurologia dziecięca
 3. Psychiatria dziecięca
 4. Fizjoterapia pediatryczna
 5. Diagnoza funkcjonalna sprawności psychomotorycznych (funkcje poznawcze, komunikacja, umiejętności społeczne)
 6. Psychologia rozwoju małego dziecka

Zagadnienia z zakresu autyzmu

 1. Podstawy teoretyczne autyzmu
 2. Neurosensoryczna terapia taktylna
 3. Diagnoza dzieci z całościowym zaburzeniem rozwojowym
 4. Podstawy terapii behawioralnej (ABA) metodyka nauczania i wychowania na wszystkich etapach edukacyjnych
 5. Rozwój komunikacji u dzieci ze spektrum autyzmu
 6. Praca z dzieckiem z Zespołem Aspergera i autyzmem wysoko funkcjonującym
 7. Wspomaganie rodziny dziecka ze spektrum autyzmu

Zagadnienia z zakresu integracji sensorycznej

 1. Kliniczna obserwacja zaburzeń procesów integracji sensorycznej, diagnoza i opracowanie wyników badań
 2. Diagnoza i terapia dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi ze szczególnym uwzględnieniem terapii SI
 3. Seminarium dyplomowe
 4. Praktyka

 

Uczelnia może wydać absolwentowi Certyfikat o uczestnictwie w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw terapii behawioralnej w liczbie 60 godzin dydaktycznych.
Koszt Certyfikatu 250,00 zł.


Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

 

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia
Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

 

385 h 3 semestry
09.2019 - 06.2020
3200zł (możliwość płatności w ratach)
150 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna)

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl