EN RU UA

Nawigacja

Zarządzanie oświatą

Studia kwalifikacyjne dwusemestralne
Okres realizacji od października 2019 do czerwca 2020 roku

 

Adresatami studiów są: dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, pracownicy oświatowej administracji rządowej i samorządowej, a także osoby, które przygotowują się do objęcia funkcji kierowniczych w oświacie.

Celem studiów jest: wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania placówką oświatową z uwzględnieniem standardów kształcenia.

Ramowy program studiów w wymiarze 280 godzin dydaktycznych w tym 30 godzin praktyk zawodowych, obejmuje, m. in. następujące zagadnienia:

 1. Teoria organizacji i zarządzania
 2. Prawo oświatowe
 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 4. Strategia zarządzania placówkami oświatowymi
 5. Zadania dyrektora jednostki edukacyjnej w zakresie bhp
 6. Zarządzanie jakością
 7. Kontrola zarządcza
 8. Finansowanie placówek oświatowych
 9. Techniki informatyczne w zarządzaniu oświatą
 10. Zarządzanie projektami - pozyskiwanie środków unijnych
 11. Warsztat pracy dyrektora
 12. Marketing usług edukacyjnych
 13. Warsztat umiejętności interpersonalnych
 14. Nowy nadzór pedagogiczny
 15. Planowanie i organizacja pracy
 16. Coaching w zarządzaniu szkołą
 17. Seminarium dyplomowe
 18. Praktyka kierownicza

 

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

 

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia

Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

 

 


280 h 2 semestry
10.2018 - 06.2019
2100 zł (możliwość płatności w ratach)
150 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna)

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl