Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Repozytoria

 

 • CEON – repozytorium Centrum Otwartej Nauki adresowane jest do całego polskiego środowiska naukowego. Udostępniane są tu różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie. Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium jest otwarty. Repozytorium jest zgodne z opracowanym przez Open Archive Initiative (OAI) protokołem pobierania metadanych, dzięki czemu dokumenty w nim udostępnione są łatwe do odnalezienia poprzez serwisy gromadzące informacje o zasobach naukowych w formie cyfrowej. Repozytorium jest oparte o oprogramowanie DSpace, dostosowane do lokalnych potrzeb przez programistów z Centrum Otwartej Nauki
  https://depot.ceon.pl/

 • Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej – repozytorium PW stanowi integralną część systemu Bazy Wiedzy, archiwizuje w wersji cyfrowej pełne teksty materiałów dokumentujących prowadzone prace, w tym: monografie, artykuły z czasopism, rozdziały z książek i raporty, a także teksty utworów stanowiących podstawę do nadawania stopni i tytułów naukowych
  http://repo.bg.pw.edu.pl/index.php/pl/repozytor               

 • Akademia Morska w Szczecinie – repozytorium Akademii Morskiej w Szczecinie
  http://repository.scientific-journals.eu/ 

 • AMUR – repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem repozytorium jest upowszechnianie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych na UAM
  https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/

 • BHP i PPOŻ w Geodezji i Kartografii - http://geodezja-bhp.pl/

 • eRIKA - Repozytorium Instytucjonalne Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego to cyfrowa kolekcja dokumentów stanowiących świadectwo naukowej, badawczej oraz dydaktycznej działalności pracowników Krakowskiej Akademii. Znajdziesz tu między innymi: artykuły naukowe, książki i fragmenty książek, rozprawy doktorskie, raporty z prac badawczych, nagradzane prace magisterskie i licencjackie oraz materiały konferencyjne.
  https://repozytorium.ka.edu.pl/

 • Open AGH (Otwarte zasoby edukacyjne) – repozytorium otwartych zasobów edukacyjnych przygotowane przez pracowników, doktorantów i studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. AGH jako pierwsza w Polsce uczelnia wyższa oficjalnie włączyła się do ruchu otwartych zasobów edukacyjnych. Pomysłodawcą, twórcą i administratorem samego serwisu jest Centrum
  e-Learningu AGH
  http://open.agh.edu.pl/index.php?id=1&theme=1280

 • Open AGH E-podręczniki (bezpłatne e-podręczniki) - W serwisie każdy ma dostęp zarówno do gotowych e-podręczników, jak i pojedynczych modułów. Cała zawartość portalu jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska
  https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/tiki-index.php

 • RePec (Research Papers in Economics) – repozytorium z dziedziny ekonomii
  http://repec.org/

 • RePolis - repozytorium materiałów naukowych Politechniki Śląskiej. Zebrane dokumenty pogrupowane są w kolekcje, zgodnie z jednostkami Uczelni
  http://repolis.bg.polsl.pl/dlibra/

 • Repozytorium UMK - Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika gromadzi, przechowuje i udostępnia dokumenty cyfrowe, które są efektem prac badawczych i dydaktycznych pracowników i doktorantów UMK. Jego celem jest promowanie dorobku naukowego, badań prowadzonych na toruńskim uniwersytecie oraz wspomaganie dydaktyki. Repozytorium zawiera artykuły naukowe, sprawozdania, preprinty, raporty, materiały konferencyjne, dydaktyczne itp. Zasób zorganizowany jest wokół zespołów, które odpowiadają wydziałom i innym jednostkom uczelni.

  https://repozytorium.umk.pl/

 • RCIN – Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych złożone jest ze zdigitalizowanych materiałów archiwalnych, publikacji naukowych, dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa kulturowego wyselekcjonowanych ze zbiorów 16 polskich instytutów naukowych oraz ich bibliotek tworzących Konsorcjum Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych
  http://rcin.org.pl/dlibra/text?id=aboutRCIN

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl