Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Repozytoria

 

 • CEON – repozytorium Centrum Otwartej Nauki adresowane jest do całego polskiego środowiska naukowego. Udostępniane są tu różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie. Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium jest otwarty. Repozytorium jest zgodne z opracowanym przez Open Archive Initiative (OAI) protokołem pobierania metadanych, dzięki czemu dokumenty w nim udostępnione są łatwe do odnalezienia poprzez serwisy gromadzące informacje o zasobach naukowych w formie cyfrowej. Repozytorium jest oparte o oprogramowanie DSpace, dostosowane do lokalnych potrzeb przez programistów z Centrum Otwartej Nauki
  https://depot.ceon.pl/

 • Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej – repozytorium PW stanowi integralną część systemu Bazy Wiedzy, archiwizuje w wersji cyfrowej pełne teksty materiałów dokumentujących prowadzone prace, w tym: monografie, artykuły z czasopism, rozdziały z książek i raporty, a także teksty utworów stanowiących podstawę do nadawania stopni i tytułów naukowych
  http://repo.bg.pw.edu.pl/index.php/pl/repozytor               

 • Akademia Morska w Szczecinie – repozytorium Akademii Morskiej w Szczecinie
  http://repository.scientific-journals.eu/ 

 • AMUR – repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem repozytorium jest upowszechnianie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych na UAM
  https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/

 • Open AGH – repozytorium otwartych zasobów edukacyjnych przygotowane przez pracowników, doktorantów i studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. AGH jako pierwsza w Polsce uczelnia wyższa oficjalnie włączyła się do ruchu otwartych zasobów edukacyjnych. Pomysłodawcą, twórcą i administratorem samego serwisu jest Centrum
  e-Learningu AGH
  http://open.agh.edu.pl/index.php?id=1&theme=1280

 • E-LiS – repozytorium z dziedziny bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
  http://eprints.rclis.org/information.html

 • RePec (Research Papers in Economics) – repozytorium z dziedziny ekonomii
  http://repec.org/

 • RCIN – Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowychzłożone jest ze zdigitalizowanych materiałów archiwalnych, publikacji naukowych, dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa kulturowego wyselekcjonowanych ze zbiorów 16 polskich instytutów naukowych oraz ich bibliotek tworzących Konsorcjum Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych
  http://rcin.org.pl/dlibra/text?id=aboutRCIN

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl