Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

10 czerwca w Bydgoszczy – obchody 10. rocznicy działalności Fundacji Watykańskiej J. Ratzinger – Benedykt XVI w Polsce

10 czerwca w Bydgoszczy odbędą się obchody Jubileuszu 10. rocznicy działalności Fundacji Watykańskiej J. Ratzinger – Benedykt XVI w Polsce i w Europie środkowej oraz współpracy z Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy. Uroczystości będą okazją do podsumowania dotychczasowej działalności oraz do dyskusji o jej nowych formach w przyszłości.

Działalność „Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzinger – Benedykt XVI zaprezentowano w czwartek, 26 maja, w siedzibie Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza – paulistek w Warszawie. W spotkaniu zorganizowanym przez KAI udział wzięli: bp Artur G. Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, bp Krzysztof Włodarczyk, ordynariusz bydgoski oraz ks. dr hab. prof. KPSW Mariusz Kuciński, Dyrektor Centrum Studiów Ratzingera. Spotkanie poprowadził Marcin Przeciszewski, Prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Fundacja Watykańska Joseph Ratzinger – Benedykt XVI, to wielkie dzieło, które przybliża nauczanie niewątpliwie jednego z największych papieży teologów w historii Kościoła – mówił podczas spotkania zapowiadającego obchody 10-lecia Fundacji w naszym kraju bp Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. Jak dodał biskup bydgoski Krzysztof Włodarczyk, odnosząc się do działającego w Bydgoszczy Centrum Studiów Ratzingera, potrzeba dziś szerszego zainteresowania i przystępnej promocji myśli kard. Josefa Ratzingera, bo – jak powiedział – „wiele osób myśli, że to jest zbyt trudne i tylko dla specjalistów”.

Głównym punktem obchodów 10-lecia Fundacji Watykańskiej J. Ratzinger – Benedykt XVI w Polsce będzie Msza św. w katedrze bydgoskiej 10 czerwca o godz. 10.00 pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Koncelebrować ją będą również: prymas Polski abp Wojciech Polak, bp Artur Mizińśki, sekretarz generalny KEP oraz biskup toruński Wiesław Śmigiel, biskup bydgoski Krzysztof Włodarczyk i przewodniczący Fundacji Ratzingera ks. Federico Lombardi SJ. Po Eucharystii w gmachu Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy odbędzie się Międzynarodowe Sympozjum, którego tematem będą Współczesne wyzwania dla społeczeństwa i dla Kościoła w Polsce i w Europie środkowej w perspektywie nauczania Kard. J. Ratzingera/ Benedykta XVI.

Fundacja Ratzingera została powołana w 1 kwietniu 2010 roku z woli Ojca Świętego Benedykta XVI. Jej celem jest publikowanie, rozpowszechnianie oraz studium dzieł Księdza Profesora Josepha Ratzingera. Realizuje swoje zadania głównie poprzez: promowanie wiedzy i studiów z zakresu teologii, organizowanie i wspieranie konferencji o wysokiej randze naukowej i kulturowej oraz nagradzanie naukowców wyróżniających się w dziedzinie publikacji i badań naukowych. Współpraca Fundacji Watykańskiej z Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy umożliwia prowadzenie na tej płaszczyźnie zaawansowanej współpracy i wymianę poglądów.

Pierwsza konferencja naukowa Fundacji odbyła się w Bydgoszczy w 2011 r. Jednym z jej doniosłych owoców była decyzja Ojca Świętego Benedykta XVI o utworzeniu w Polsce Centrum Studiów Ratzingera. Jego otwarcia dokonano w roku 2012. Pierwszym Dyrektorem Centrum Studiów Ratzingera został ks. dr hab. prof. KPSW Mariusz Kuciński, a siedziba Centrum znajduje się w Bydgoszczy. Od 2017 roku głównym zadaniem Centrum Studiów Ratzingera jest organizacja działalności Fundacji w Europie środkowej i środkowowschodniej.

 

Program ramowy

 

 

10:00 – 11:15

Msza Św. w Katedrze Bydgoskiej

(ul. Farna 8, 85-101 Bydgoszcz)

 

(koncelebrują: Ks. Abp St. Gądecki Przewodniczący KEP, Ks. Abp W. Polak Prymas Polski, Ks. Bp Artur Miziński Sekretarz Generalny KEP, Ks. Bp W. Śmigiel Biskup Toruński, Ks. Bp K. Włodarczyk Biskup Bydgoski, Ks. F. Lombardi SI Przewodniczący Fundacji Ratzingera, zaproszeni Kapłani)

 

12:00 – 12:30

Briefing w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy

(ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz)

 

12:30 – 13:00

Inauguracja Międzynarodowej Konferencji w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej
w Bydgoszczy
pt. Współczesne wyzwania dla społeczeństwa i dla Kościoła w Polsce
i w Europie Środkowej w perspektywie nauczania Kard. J. Ratzingera/Benedykta XVI.

 

  1. Powitanie zaproszonych gości przez Rektora Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej
    w Bydgoszczy, dr Helenę Czakowską, prof. KPSW oraz Dyrektora Centrum Studiów Ratzingera, Ks. dr hab. Mariusza Kucińskiego, prof. KPSW

 

  1. Wystąpienia zaproszonych gości

13:00 – 14:30

Wykłady:

 

  • Ks. Federico Lombardi SI, Fondazione Ratzinger, Nauczanie Kościoła i Papieży wobec aktualnych wyzwań społeczeństwa.

 

  • Ks. Prof. Bogdan Ferdek PWT Wrocław, Znaczenie „eksperymentu z Bogiem” dla współczesnej kwestii antropologicznej według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI.

 

  • Prof. Grzegorz Kucharczyk, PAN Poznań,  Europa szczęśliwych syntez” czy „fałszywych dychotomii”? Czego możemy nauczyć się od Benedykta XVI w czasach kryzysu cywilizacyjnego.

 

  • Ks. Prof. Dariusz Kowalczyk, SJ, PUG Rzym, Wadzenie się Josepha Ratzingera/Benedykta XVI ze współczesnym światem.

 

  • Krzysztof Tomasik, KAI, Wyzwania ostatnich pontyfikatów oczami mediów.

14:30 – 15:00

Koncert artystyczny

 

15:00

Poczęstunek dla zaproszonych gości

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl