Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Aktywność w obszarze polityki społecznej i pomocy społecznej

W końcu listopada, tradycyjnie już, odbyło się kolejne – siódme – Kujawsko-Pomorskie Forum Pomocy Społecznej zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.

Forum towarzyszyła konferencja pt. „Z głową w chmurach czy pod wiatr czyli o wyzwaniach dla polityki społecznej”. Gościem honorowym Forum był m.in. dr Jan A. Malinowski z Wydziału Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych KPSW oraz współpracujący z naszą uczelnią prof. dr hab. Krzysztof Piątek z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nadmienić należy tu, że dr Jan A. Malinowski brał udział w ostatnich kilku latach (od listopada 2021 roku z afiliacją KPSW, wcześniej UMK) w pracach Zespołu ds. opracowania „Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030”. On też aktywnie uczestniczył 2 grudnia br. w ogólnopolskim seminarium pt. „Oblicza polityki społecznej” zorganizowanym przez Katedrę Badania Jakości Życia i Socjologii Stosowanej Instytutu Socjologii UMK z okazji Jubileuszu 70. urodzin prof. dra hab. Krzysztofa Piątka. Gratulujemy Jubilatowi, życząc dalszych ważnych osiągnięć naukowych.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl