Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

KONFERENCJA O WHISTLEBLOWINGU

Dr Dariusz Kuberski Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w dniu 6 grudnia w Warszawie reprezentował Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy w  Forum Whistleblowingu - ogólnopolskim, cyklicznym spotkaniu ekspertek i ekspertów dotyczącym funkcjonowania sygnalistów w przedsiębiorstwach.

 

Forum zorganizowane zostało przez Instytut Compliance z Europejskiego Uniwersytetu  Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Miasteczku Orange w Warszawie.  Podczas Konferencji dr Dariusz Kuberski wygłosił prelekcję dotyczącą projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa i wskazał na zagadnienia dotyczące wymogu pełnej implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.  W Forum Whistleblowingu na żywo uczestniczyło kilkudziesięciu przedsiębiorców m. in. reprezentujących Orange Polska S.A. Grupa Spółek Danone w Polsce, Orlen S.A., a także ponad 800 przedsiębiorców i przedstawicieli koncernów zagranicznych w Polsce, którzy uczestniczyli w Konferencji online. Dr Dariusz Kuberski uczestniczył także w dyskusji z uczestnikami Forum, przedstawił praktyczne problemy wynikające z realizacji obowiązku przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniu prawa w przedsiębiorstwach, a także wskazał na potrzebę szybkiego uchwalenia ustawy, która chronić będzie osoby sygnalizujące naruszenia prawa w korporacjach i przedsiębiorstwach.

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl