Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

KPSW pomoże bezrobotnym znaleźć pracę

Bezrobotni i osoby zaliczane do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, mogą liczyć na pomoc KPSW. Dzięki wygraniu przez naszą uczelnię kolejnego unijnego konkursu i otrzymaniu ponad miliona złotych, będą mogli zdobyć nowe umiejętności, korzystać z darmowych szkoleń zawodowych, porad psychologicznych i psychospołecznych. Na zainteresowanych udziałem w projekcie czekamy do końca listopada.

„Uczelniany Ośrodek Wsparcia Społecznego KPSW" - taką nazwę nosi projekt, który uzyskał unijną dotację. Dzięki niemu, wsparciem zostanie objętych sto osób. To przede wszystkim osoby bezrobotne oraz zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, przemocy w rodzinie, alkoholizmu, narkomanii czy niepełnosprawności. Więcej w tej grupie będzie kobiet (około 70 procent), bo jak wskazują statystyki bezrobocia, to właśnie panie częściej dotyka problem braku pracy.

Każdy z uczestników projektu będzie mógł skorzystać ze specjalnego szkolenia zawodowego, a tym samym zdobyć nowe umiejętności, które pomogą w zdobyciu pracy. Zaproponujemy kilka atrakcyjnych zawodów - kucharza, spawacza, florysty, kasjera, agenta ubezpieczeniowego i menadżera.

Specjaliści skupieni w Uczelnianym Ośrodku Wsparcia Społecznego KPSW oraz w punkcie indywidualnego wsparcia, usytuowanym przy kościele Ojców Jezuitów w Bydgoszczy, udzielać będą uczestnikom projektu porad psychologicznych, psychospołecznych i zawodowych.

Pomoc taką kierujemy w szczególności do trzech różnych grup. Pierwsza to absolwenci techników, szkół zawodowych i liceów, pomiędzy 18-25 rokiem życia, druga - absolwenci szkół wyższych, którzy nie przekroczyli 25 lat i trzecia - osoby dorosłe, które już pracowały.

Osoby zainteresowane udziałem w programie mogą się zgłaszać do 30 listopada 2009 (kontakt telefoniczny do Doroty Stobrawy, kierownika projektu - 785 918 920 lub osobisty - w siedzibie KPSW, ul. Piotrowskiego 12-14, s. 207 A). Formularz uczestnictwa do pobrania ze strony www.kpsw.edu.pl (zakładka dla studenta,kursy). Uczestników wybierze zespół rekrutacyjny, który wspierać będą eksperci Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy i Bydgoskiego Ośrodka Solidarności Społecznej. Pierwszeństwo będą miały osoby bezrobotne, ze środowisk wiejskich, uzależnione, o najniższych dochodach, a w grupie osób dorosłych - po 45. roku życia.

KPSW sięgnęła po unijne pieniądze z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej i poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl