Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Studiuj budownictwo za darmo!

60 miejsc na studiach stacjonarnych i 100 na niestacjonarnych czeka na przyszłych studentów budownictwa. Dzięki wygranemu konkursowi, kształcenie przez 7 semestrów jest całkowicie darmowe!. O przyjęciu decydować będzie konkurs świadectw.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, jako pierwsza niepubliczna uczelnia w regionie, wygrała ministerialny konkurs i zdobyła unijne pieniądze na uruchomienie nowego kierunku budownictwo. - Nasz projekt został oceniony na 8. pozycji wśród blisko 80 zaakceptowanych przez ministerstwo nauki - mówi dr inż. Kazimierz Ciżkowicz, prorektor ds. kształcenia. - Zdobycie grantu oznacza, że studenci, którzy dostaną się na pierwszy rok studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych będą mieli możliwość kształcić się za darmo. Nabór na ten kierunek już się rozpoczął, choć formalnie zgodę ministerstwa na ich prowadzenie otrzymaliśmy kilkanaście dni temu. Uczelnia zadbała także, by zajęcia prowadzone były przez wysoko wykwalifikowaną kadrę. Studenci będą więc mieli szansę kształcić się pod okiem naukowców, między innymi z Politechniki Gdańskiej, Szczecińskiej i Poznańskiej.

Na studiach stacjonarnych czeka 60 miejsc, na niestacjonarnych 100. Budownictwo , które rusza od października to 3,5-letnie studia inżynierskie o dwóch specjalnościach: rewitalizacja obiektów budowlanych i budownictwo energooszczędne. O przyjęciu decydować będzie konkurs świadectw.

Na uruchomienie kierunku uczelnia otrzymała 3 miliony złotych. Z grantu finansowane będą także kursy wyrównawcze z matematyki i fizyki dla przyszłych studentów, które rozpoczną się jeszcze przed podjęciem nauki i trwać będą przez I semestr. Unijnych pieniędzy wystarczy także na uruchomienie od października studiów podyplomowych z wyceny nieruchomości. Na tej specjalności będzie się mogło za darmo kształcić 25 osób, które mają wyższe wykształcenie magisterskie.


Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl