Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Bydgoski Budżet Obywatelski

W od 1 do 30 grudnia  2020 odbywa się głosowanie w tegorocznej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy wybiorą projekty za kwotę 16 mln zł, które zrealizowane w przyszłym roku.

Karta do głosowania znajduje się na stronie: www.bydgoszcz.pl/bbo

W głosowaniu zdecydujemy o realizacji projektów w kilku kategoriach. Głosy na poszczególne kategorie są niezależne od siebie. To oznacza, że mamy możliwość jednoczesnego zagłosowania zarówno na projekty osiedlowe, ponadosiedlowe, jak i małe projekty społeczne. W każdej kategorii projektów: osiedlowych (na jednym z osiedli), ponadosiedlowych oraz małych projektów społecznych możemy oddać 1 głos.


Łącznie każdy mieszkaniec będzie mógł oddać 3 głosy.

• projekty osiedlowe -  1 wybrany projekt (na jednym wybranym osiedlu)

• projekty ponadosiedlowe - 1 wybrany projekt

• mały projekt społeczny - 1 wybrany projekt


Harmonogram:

- głosowanie mieszkańców: 1 - 30 grudnia 2020 r.

- ogłoszenie listy projektów do realizacji: do 20 stycznia 2021 r.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl