Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Cafe Dialog z naszym udziałem

Grupa studentek pedagogiki wraz z dr Marią Jolantą Bąk wzięła udział bydgoskim Cafe „Dialogu" - warsztatach zorganizowanych przez Konfederację Pracodawców Polskich. Wraz z pracodawcami, przedstawicielami władz lokalnych, świata mediów i nauki dyskutowały nad rozwiązaniami kluczowych dla naszego kraju problemów społeczno-gospodarczych.

Cafe „Dialog" to wydarzenie o innowacyjnej formule, będącej wyjątkową sztuką konwersacji i niespotykaną do tej pory w naszym kraju formą dialogu społecznego. Jego organizatorem jest Konfederacja Pracodawców Polskich, która spotkania takie poprowadzi w kilku miastach w Polsce. Jedno z nich, 8 czerwca odbyło się w Bydgoszczy, a udział w nich wzięła silna grupa z Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej: dr Maria Jolanta Bąk oraz Sylwia Górska, Katarzyna Król, Małgorzata Tomczuk-Buras, Jowita Witkowska oraz Bożena Wyrwicka - studentki I roku studiów niestacjonarnych II stopnia kierunku pedagogika specjalności poradnictwo zawodowe i doradztwo personalne.

Warsztaty w kawiarnianej atmosferze, w których uczestniczą przedstawiciele różnych grup społecznych są doskonałą okazją do integrowania lokalnej społeczności oraz rozmów na kluczowe dla Polski tematy społeczno-gospodarcze. Dyskutowano m.in. na temat edukacji zawodowej a potrzeb rynku pracy, trudnościach i przeszkodach w gospodarczym rozwoju regionu. Mówiono o roli pracodawcy w polityce przygotowania i zatrudniania kwalifikowanych kadr. Poruszono też kwestię rynku pracy i bezrobocia w wymiarze lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym.

Dyskusja w Bydgoszczy zakończyła się zebraniem wniosków, które posłużą do opracowania raportu. Po zakończeniu cyklu spotkań, gotowy dokument zawierający pomysły na rozwiązanie wielu palących problemów, zostanie przekazany decydentom.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl