Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Czas spotkań opłatkowych

Okres świąt Bożego Narodzenia to czas kiedy zatrzymujemy się w pędzie, by choć na chwilę znaleźć czas dla współpracowników, sympatyków, bliskich. W tym czasie w środowisku akademickim oraz otoczeniu społeczno-gospodarczym organizowane są spotkania opłatkowe, w których uczestniczą reprezentanci KPSW.

W ostatnim tygodniu JM Rektor prof. KPSW, Helena Czakowska uczestniczyła w Ogólnobydgoskim Opłatku Akademickim organizowanym w tym roku przez Politechnikę Bydgoską oraz Duszpasterstwo Akademickie Martyria. Wzajemne życzenia zdrowia i pomyślności skierowane zostały do przedstawicieli wszystkich bydgoskich uczelni wyższych.

21 grudnia Prorektor ds. Organizacji i Promocji dr Michał Czakowski brał udział w Kujawsko-Pomorskim Spotkaniu Opłatkowym organizowanym przez Sejmik oraz Marszałka Województwa, aby w świątecznym nastroju podsumować mijający rok z przedstawicielami władz województwa, instytucji kultury, gospodarki i środowisk akademickich z regionu.

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl