Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Debata ekspercka - Prawnomiędzynarodowe gwarancje wolności religijnej - Stan de lege lata i de lege ferenda - z udziałem prof. KPSW, dr hab. Joanny Taczkowskiej-Olszewskiej

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości wraz z Centrum Badań Polityki Europejskiej w dniach 2-3 września 2022 zorganizowała międzynarodową konferencję naukową pt. „Ograniczenia i naruszenia wolności religijnej. Perspektywa krajowa i międzynarodowa”. W drugim dniu Konferencji odbyła się debata ekspercka z udziałem Prawnomiędzynarodowe gwarancje wolności religijnej - Stan de lege lata i de lege ferenda - z udziałem prof. KPSW, dr hab. Joanny Taczkowskiej-Olszewskiej.

W tym wydarzeniu udział wzięło ponad 30 panelistów z wielu krajów. Gościem specjalnym była prof. Mary Ann Glendon z Harward University, była ambasador USA przy Stolicy Apostolskiej. Referat wygłosili również m.in. prof. Jaime Nogueira Pinto z Uniwersytetu Lizbońskiego, Andrew Bremberg, prezes Victims of Communism Memorial Foundation z Waszyngtonu, David Trimble, prezes Religious Freedom Institute z Waszyngtonu, Grégor Puppinck, dyrektor generalny European Centre for Law and Justice w Strasbourgu, Fernando Toller, dziekan Wydziału Filozofii Prawa i Prawa Konstytucyjnego Austral Law School w Buenos Aires, prof. Fernando Simón Yarza z Uniwersytetu Nawarry. Z polskich prelegentów z referatami wystąpili m.in. Wiceminister Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl