Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

MEDALE dla “ZASŁUŻONYCH DIECEZJI BYDGOSKIEJ”

Jej Magnificencja Rektor prof. KPSW dr Helena Czakowska oraz Prezydent KPSW Roman Czakowski – Założyciele Uczelni - otrzymali z rąk JE Biskupa Krzysztofa Włodarczyka wielce zaszczytne wyróżnienie: Medale “Zasłużonemu Diecezji Bydgoskiej”. Wręczenie Medali odbyło się podczas uroczystej Mszy Świętej inaugurującej nowy rok akademicki 2022/2023 w dniu 8 października w parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Bydgoszczy.

Misja KPSW zawarta w sentencji “Sapientiae Servientes” czyli “W służbie mądrości” realizowana od ponad 20 lat poprzez nieustającą działalność dydaktyczną, kolejne edycje Kongresu ”Jeden Świat – Wiele Kultur”, seminaria, sympozja, warsztaty i nowatorskie inicjatywy pięknie wpisuje się w ideę doceniania pracy na rzecz dobra wspólnego oraz zaszczytną wieloletnią współpracę Uczelni z Diecezją Bydgoską. JE Biskup Krzysztof Włodarczyk podkreślił także fakt, iż władze Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej od dziesięciolecia ściśle współpracują z Fundacją Watykańską Joseph Ratzinger – Benedykt XVI dzięki jedynemu zlokalizowanemu poza Watykanem ośrodkowi Fundacji tj. Centrum Studiów Ratzingera.

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl