Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Dostęp do baz CINAHL Ultimate oraz MEDLINE Ultimate

Biblioteka Główna KPSW zachęca do korzystania z testowego dostępu do baz CINAHL Ultimate oraz MEDLINE Ultimate na platformie EBSCOhost https://search.ebscohost.com/.

CINAHL Ultimate jest najobszerniejszą bazą pełnotekstową z zakresu pielęgniarstwa. Obejmuje takie dziedziny jak: pielęgniarstwo, biomedycynę, bibliotekoznawstwo z zakresu nauk o zdrowiu, medycynę alternatywną i 17 pokrewnych nauk o zdrowiu. Baza indeksuje ponad 5.500 i zawiera ponad 7 milionów rekordów z archiwami od 1937 roku. W bazie znajduje się pełny tekst ponad 900 czasopism non-open access, indeksowanych w CINAHL z archiwami od 1937 roku.
Baza oferuje dostęp do pełnej kolekcji anglojęzycznych czasopism i publikacji wydawanych przez American Occupation Therapy Association i American Diabetes Association oraz dostęp do książek z zakresu ochrony zdrowia, dysertacji z zakresu pielęgniarstwa, wybrane materiały konferencyjne, standardy opieki, programy do celów edukacyjnych, rozdziały książek i materiały audiowizualne.

Bezpośredni link: https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=cul

MEDLINE Ultimate to najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowych czasopism medycznych. Zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 2,800 czasopism indeksowanych w MEDLINE, z czego ponad 1.650 to aktywne czasopisma pełnotekstowe non-open access.  MEDLINE®Ultimate jest autorytatywnym narzędziem badawczym w zakresie literatury medycznej i zapewnia dostęp do informacji medycznych z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin nauk medycznych. W bazie wykorzystywany jest tezaurus medyczny MeSH (Medical Subject Headings).

Bezpośredni link: https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=mdl
 

W celu otrzymani dostępu prosimy o kontakt z Biblioteką Główną KPSW na adres e-mail: biblioteka@kpsw.edu.pl.

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl