Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Uroczyste obchody Gali 25lecia WPiA Uczelni Łazarskiego w Warszawie

7 czerwca 2022 roku dr Tomasz Kowalczyk p.o. Dziekan Wydziału Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych KPSW uczestniczył w Uroczystych obchodach Gali 25-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Połączone były one z uroczystą sesją Senatu Uczelni Łazarskiego oraz wręczeniem Doktoratu honoris causa Panu Profesorowi Michele Indellicato z Universita degli Studi di Bari Aldo Moro. W wydarzeniu ponadto udział wzięli dziekani Wydziałów Prawa i Administracji z różnych ośrodków akademickich w Polsce (np. Szczecin, Zielona Góra, Gdańsk, Warszawa, Lublin). Spotkanie było okazją do nawiązania nowych kontaktów w świecie nauki.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl