Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Dr Marta Czakowska, dr Michał Czakowski i dr Tomasz Kowalczyk na posiedzeniu Zespołu Parlamentarnego w Sejmie RP...

14 stycznia 2021 roku odbyło się kolejne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Zmiany Ordynacji Wyborczej na Ordynację Mieszaną.

Przedstawiciele KPSW  przygotowali wspólną prezentację poświęconą analizie Systemu STV. Więcej informacji na stronach Sejmu:

https://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/dok?OpenAgent&821_20220114

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=POSIEDZENIAZESP&Zesp=821

 

Nasi Pracownicy naukowi, po zakończonej prezentacji uczestniczyli w interseującej merytorycznie dyskusji wśród parlamentarzystów, jak również przedstawicieli i ekspertów prawa wyborczego. 

 

HARMONOGRAM PRAC PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU DS. ZMIANY ORDYNACJI WYBORCZEJ NA ORDYNACJE MIESZANĄ

[…] 2. Komparatystyka ordynacji wyborczych:

 Omówienie funkcjonujących w środowisku międzynarodowym systemów

wyborczych ze szczególnym uwzględnieniem systemów opartych o ordynację

mieszaną.

 Szczegółowe omówienie praktycznych zagadnień dotyczących funkcjonowania

ordynacji mieszanych w tym m.in.: liczby parlamentarzystów w przeliczeniu na

ilość mieszkańców, wielkość okręgów wyborczych, stosunek liczby

parlamentarzystów wybieranych w ordynacji większościowej do liczby

parlamentarzystów wybieranych w ordynacji proporcjonalnej w systemach

mieszanych.

3. Opracowanie możliwych rozwiązań wprowadzenia ordynacji mieszanej w Polsce.

 Przedstawienie koncepcji dotyczącej ilości: parlamentarzystów i okręgów

wyborczych, określenie ilości mieszkańców przypadających na jeden okręg

wyborczy oraz granice geograficzne poszczególnych okręgów w ordynacji

mieszanej.

4. Opracowanie szczegółowych rozwiązań dotyczących funkcjonowanie ordynacji mieszanej.

 sposób liczenia mandatów w przypadku wprowadzenia ordynacji mieszanej

(ustalenie zasad przyznawania tzw. ,,premii za wygraną”)

 Przedstawienie koncepcji odpowiedzialności parlamentarzysty przed wyborcami z

własnego okręgu wyborczego

 Przedstawienie koncepcji odpowiedzialności parlamentarzysty przed wyborcami

wybranego w ramach ordynacji proporcjonalnej w systemie mieszanym

 przedstawienie koncepcji wyłonienia zwycięzcy głosowania

5. Przeprowadzenie konsultacji społecznej z zaproszonymi gośćmi.

 Przedstawienie dotychczasowych prac Zespołu.

 Wysłuchanie uwag zaproszonych gości.

 Udzielanie odpowiedzi na zadawane przez gości pytania.

6. Analiza dotychczasowych posiedzeń. Wybór optymalnych rozwiązań systemowych.

 Wybór optymalnych rozwiązań systemowych w oparciu o dotychczasowe ustalenia

Zespołu.

 Opracowanie założeń legislacyjnych

 zlecenie wykonania projektu ustawy […]

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl