Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Dr Marta Czakowska, dr Michał Czakowski i dr Tomasz Kowalczyk na posiedzeniu Zespołu Parlamentarnego w Sejmie RP.

3 grudnia 2021 roku odbyło się trzecie posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Zmiany Ordynacji Wyborczej na Ordynację Mieszaną, w czasie którego uczestniczyli eksperci prawa wyborczego z KPSW (dr Marta Czakowska, dr Michał Czakowski i dr Tomasz Kowalczyk).

 

HARMONOGRAM PRAC PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU DS. ZMIANY ORDYNACJI WYBORCZEJ NA ORDYNACJE MIESZANĄ

[…] 2. Komparatystyka ordynacji wyborczych:

 Omówienie funkcjonujących w środowisku międzynarodowym systemów

wyborczych ze szczególnym uwzględnieniem systemów opartych o ordynację

mieszaną.

 Szczegółowe omówienie praktycznych zagadnień dotyczących funkcjonowania

ordynacji mieszanych w tym m.in.: liczby parlamentarzystów w przeliczeniu na

ilość mieszkańców, wielkość okręgów wyborczych, stosunek liczby

parlamentarzystów wybieranych w ordynacji większościowej do liczby

parlamentarzystów wybieranych w ordynacji proporcjonalnej w systemach

mieszanych.

3. Opracowanie możliwych rozwiązań wprowadzenia ordynacji mieszanej w Polsce.

 Przedstawienie koncepcji dotyczącej ilości: parlamentarzystów i okręgów

wyborczych, określenie ilości mieszkańców przypadających na jeden okręg

wyborczy oraz granice geograficzne poszczególnych okręgów w ordynacji

mieszanej.

4. Opracowanie szczegółowych rozwiązań dotyczących funkcjonowanie ordynacji mieszanej.

 sposób liczenia mandatów w przypadku wprowadzenia ordynacji mieszanej

(ustalenie zasad przyznawania tzw. ,,premii za wygraną”)

 Przedstawienie koncepcji odpowiedzialności parlamentarzysty przed wyborcami z

własnego okręgu wyborczego

 Przedstawienie koncepcji odpowiedzialności parlamentarzysty przed wyborcami

wybranego w ramach ordynacji proporcjonalnej w systemie mieszanym

 przedstawienie koncepcji wyłonienia zwycięzcy głosowania

5. Przeprowadzenie konsultacji społecznej z zaproszonymi gośćmi.

 Przedstawienie dotychczasowych prac Zespołu.

 Wysłuchanie uwag zaproszonych gości.

 Udzielanie odpowiedzi na zadawane przez gości pytania.

6. Analiza dotychczasowych posiedzeń. Wybór optymalnych rozwiązań systemowych.

 Wybór optymalnych rozwiązań systemowych w oparciu o dotychczasowe ustalenia

Zespołu.

 Opracowanie założeń legislacyjnych

 zlecenie wykonania projektu ustawy […]

 

 

Przedstawiciele KPSW postanowili przygotować na kolejne spotkanie Zespołu wspólną prezentację poświęconą analizie wybranego systemu wyborczego. Więcej informacji na stronach sejmu:

https://videoparlament.pl/na-zywo/1/9B16700C816A2A5AC125879200339CC4

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl