Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Gaudeamus igitur dla Absolwentów 2019/2020

Sytuacja w jakiej znalazł się cały świat od 2020 roku wymusiła na nas wiele zmian. Pandemia koronawirusa postawiła przed uczelniami wiele wyzwań, którym trzeba było sprostać z dnia na dzień. Nasza codzienność skupiła się głównie wokół takich pojęć jak „nauka zdalna” czy „kształcenie na odległość”. Nie możemy spotkać się na wykładach, ćwiczeniach, konferencjach. W trosce o bezepiczeństwo nie mogliśmy zorganizować uroczystego Dyplomatorium dla Absolwentów z roku 2020.

Z tej okazji JM Rektor prof. KPSW, dr Helena Czakowska chciałaby zwrócić się do Absolwentów:

"Szanowni Państwo, Absolwenci Wydziału Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych oraz Wydziału Nauk Inżynieryjno-Technicznych Kujawsko - Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.
Drodzy Absolwenci,  wybierając kilka lat temu naszą Alma Mater, byliście pełni nadziei i gotowi do podjęcia nowego wyzwania, jakim jest odkrywanie obszarów dotąd nieznanych. Niektórzy z Was mieli jasno sprecyzowane cele i oczekiwania, inni szukali wskazówek i podpowiedzi do obrania odpowiedniej drogi.
Obecna sytuacja nie jest łatwa. Pandemia zmieniła nasze życie w wielu apsketach. Ograniczone zostały kontakty osobiste, a wielu z nas dotknęły traumatyczne przeżycia  związane z zachorowaniami. Okazało się, że rok, w którym ukończyliście studia przejdzie do historii jako rok, w którym świat i Polska zmagają się z pandemią Covid-19. Wasz rocznik miał szczególnie trudną sytuację na ostatnim roku studiów, ale daliście radę. Łacińska maksyma: finis coronat opus – koniec wieńczy dzieło, określiła Waszą drogę: obroniliście prace dyplomowe i uzyskaliście tytuły zawodowe. Nie mogliśmy spotkać się na tradycyjnym Dyplomatorium, aby cieszyć się wspólnie z Waszego sukcesu i  uroczyście celebrować  chwilę, gdy odbieracie dyplomy ukończenia studiów wyższych. Niemniej proszę o przyjęcie najserdeczniejszych gratulacji i słów uznania z tytułu zdobycia dyplomu ukończenia studiów w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Dla wielu z Was ukończenia studiów magisterskich, dla innych licencjackich czy inżynierskich. Szczególne gratulacje kieruję do Absolwentów wyróżnionych  za osiągnięcie najlepszych wyników w nauce  oraz aktywności społecznej,  w tym do tegorocznych Honorowych Absolwentów Roku,
-Pani Jolancie Surmie  z Wydziału Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych, która jest absolwentką kierunku Pedagogika, studiów II stopnia i uzyskała średnią ocen 5,00
-Panu Kamilowi Dzikowskiemu  z Wydziału Nauk Inżynieryjno-Technicznych, który jest absolwentem studiów I stopnia inżynierskich na kierunku Informatyka i uzyskał średnią ocen 4,69, a także Panu Danielowi Olszewskiemu z Wydziału Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych KPSW – absolwentowi kierunku Prawo, studiów jednolitych magisterskich za pełne zaangażowania pełnienie funkcji Przewodniczącego Samorządu Studenckiego KPSW w latach 2016-2020 oraz działalność społeczną w Studenckim Kole Naukowym  - Klinika Prawa. Do gratulacji załączam serdeczne podziękowania za Wasz trud i poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne.


Żywię nadzieję, że studia będziecie wspominać jako czas spędzony z dużym pożytkiem dla siebie zarówno w sferze zawodowej jak i osobistej a nawiązane przyjaźnie przetrwają próbę czasu. Współczesny świat stawia przed każdym z nas wciąż nowe wyzwania, a Wy nadal macie ogromne możliwości dalszego rozwoju i samorealizacji – możecie podjąć naukę  na kolejnych studiach doktoranckich, magisterskich, zdobywać nowe kwalifikacje na studiach podyplomowych. Możecie  mieć wpływ na tworzenie nowej rzeczywistości,  lepszego jutra w swoim otoczeniu poprzez rzetelnie wykonywaną pracę zawodową oraz pełnienie w poczuciu odpowiedzialności i otwartości na drugiego człowieka swojej roli społecznej.
Przed Wami otwiera się kolejny etap w życiu. Niektórzy z Was dopiero wkraczają na rynek pracy w tym niełatwym okresie. Niektórzy z Was już zdobyli zawodowe doświadczenie i dalej kontynuują swoją karierę, a przed innymi dopiero  rozpoczyna się okres poszukiwania pracy i nowych możliwości rozwoju.
Życzę, by te poszukiwania okazały się owocne i zakończyły się sukcesem. Głęboko wierzę, że w chwili obecnej jesteście gotowi i zdolni, aby czynić piękne i wartościowe rzeczy.
Proszę też o przyjęcie podziękowań przez najbliższych naszych Absolwentów, ich rodziny i przyjaciół. Bez Waszego wsparcia i niejednokrotnie wyrozumiałości dzisiejszy sukces  nie byłby możliwy. Podziękowania kieruję również do Nauczycieli akademickich oraz całej kadry KPSW. To dzięki Waszej pracy i zaangażowaniu możemy z dumą gratulować osiągnięć naszym Absolwentom.
Drodzy Absolwenci, jesteście naszą dumą, na zawsze wpisaliście się w karty naszej historii i żywię nadzieję, że Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy i ludzie których tu spotkaliście na zawsze pozostaną  w Waszej życzliwej pamięci. Finis coronat opus."


Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów to okazja do wspólnego celebrowania chwili, kiedy cieszymy się z osiągniętych przez Absolwentów sukcesów. Przyznawane są wyróżnienia osobom, które osiągnęły najlepsze  wyniki w nauce oraz z zaangażowaniem włączały się w uczelniane inicjatywy. W momencie, gdy okazało się, że nie będziemy mogli spotkać się tradycyjnie w  Auditorium Maximum Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, nie zrezygnowaliśmy z powyższej tradycji.

Tytuły Honorowego Absolwenta Roku 2019/2020 JM Rektor prof. KPSW, dr Helena Czakowska przyznała:

• z Wydziału Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych Pani Jolancie Surmie, która jest absolwentką kierunku Pedagogika, studiów II stopnia i uzyskała średnią ocen 5,00
• z Wydziału Nauk Inżynieryjno-Technicznych Panu Kamilowi Dzikowskiemu, który jest absolwentem studiów I stopnia inżynierskich na kierunku Informatyka i uzyskał średnią ocen 4,69

Ponadto szczególne wyróżnienia otrzymują:
Daniel Olszewski z Wydziału Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych KPSW z kierunku Prawo, za pełnienie funkcji Przewodniczącego Samorządu Studenckiego  w latach 2016 – 2020 oraz działalność w Studenckim Kole Naukowym Klinika Prawa.
Paulina Mosińska – Gawrońska z Wydziału Nauk Inżynieryjno-Technicznych KPSW, z kierunku Geodezja i kartografia, za wysoką średnią z toku studiów oraz zaangażowanie na rzecz Uczelni
Anna Maria Brząkała z Wydziału Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych KPSW, z kierunku Pedagogika, za napisanie wyróżniającej się pracy magisterskiej „Funkcjonowanie społeczno-emocjonalne wysokowrażliwych dzieci w przedszkolu.”
Paweł Błoński z Wydziału Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych KPSW, z kierunku Ekonomia, za działalność naukową
Kamila Dominikowska z Wydziału Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych KPSW, z kierunku Pedagogika, za działalność w Studenckim Kole Naukowym Edukacja oraz zaangażowanie w inicjatywy naukowe Uczelni
Aneta Rostankowska z Wydziału Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych KPSW, z kierunku Pedagogika, za wysoką średnią z toku studiów oraz zaangażowanie na rzecz Uczelni
Malwina Saganowska z Wydziału Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych KPSW, z kierunku Pedagogika, za działalność w Studenckim Kole Naukowym Edukacja
Julianna Kozłowska z Wydziału Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych KPSW, z kierunku Pedagogika, za działalność w Studenckim Kole Naukowym Edukacja
Magdalena Lewicka z Wydziału Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych KPSW, z kierunku Pedagogika, za działalność w Studenckim Kole Naukowym Edukacja
Paulina Wysocka z Wydziału Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych KPSW, z kierunku Pedagogika, za działalność w Studenckim Kole Naukowym Edukacja
Hubert Mazur z Wydziału Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych KPSW, z kierunku Pedagogika, za działalność w Studenckim Kole Naukowym Edukacja
Dorota Brylew-Płoszyńska z Wydziału Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych KPSW, z kierunku Pedagogika, za działalność w Studenckim Kole Naukowym Edukacja
Katarzyna Marchlewicz z Wydziału Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych KPSW, z kierunku Pedagogika, za działalność w Studenckim Kole Naukowym Edukacja
Malwina Flitta z Wydziału Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych KPSW, z kierunku Pedagogika, za działalność w Studenckim Kole Naukowym Edukacja
Natalia Walczak z Wydziału Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych KPSW, z kierunku Prawo, za działalność w Studenckim Kole Naukowym Klinika Prawa
Krzysztof Kirkiłło-Stacewicz  z Wydziału Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych KPSW, z kierunku Filologia, za wysoką średnią z toku studiów oraz zaangażowanie na rzecz Uczelni
Mirosława Wojciechowska z Wydziału Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych KPSW, z kierunku Filologia, za wysoką średnią z toku studiów oraz zaangażowanie na rzecz Uczelni
Iwona Szczepańska z Wydziału Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych KPSW, z kierunku Filologia, za wysoką średnią z toku studiów oraz zaangażowanie na rzecz Uczelni
Aleksandra Korczak-Kątna z Wydziału Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych KPSW, z kierunku Filologia, za wysoką średnią z toku studiów oraz zaangażowanie na rzecz Uczelni

Absolwentów zapraszamy do odbioru dyplomów ukończenia studiów wyższych w Centrum Obsługi Studenta i Dydaktyki KPSW, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym (tel. 52 365 84 81 lub 82).

Wszystkim Absolwentom Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, w imieniu władz Uczelni, serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności na szlakach drogi zawodowej a także  w życiu osobistym.
Zapraszamy jednocześnie do pozostawania w kontakcie z Uczelnią poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju aktywnościach realizowanych w ramach KPSW.  
Prosimy przyjąć najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych najlepsze życzenia. Otaczająca nas rzeczywistość uzmysławia jak cennym darem jest zdrowie i wsparcie drugiego człowieka. Jak ważne jest zrozumienie i jedność. Niech te Święta upłyną w zdrowiu, przyjaznej atmosferze, przyniosą pokój i nadzieję oraz wiarę w lepsze jutro – lepszy świat.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl