Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Geodezja i kartografia - konkurs na najlepsze prace dyplomowe

Konkurs ten organizowany jest przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii pod patronatem Głównego Geodety Kraju.

 

 

Prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie obronione w roku akademickim 2021/22 można zgłaszać do dnia 3 listopada br. w wersji elektronicznej poprzez stronę internetową Konkursu: http://konkurs.sgp.geodezja.org.pl   Na stronie tej dostępny jest również regulamin konkursu oraz instrukcja zgłoszenia pracy. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w lutym 2023 roku.