Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Grupy dla studentów

Uwaga!

Szukasz grupy ze swojego kierunku? Poniżej lista grup na Facebooku przygotowana przez Pana Marcina Pamfila.

Administracja (I stopień)

Budownictwo (I stopień)

Ekonomia (I stopień)

Filologia angielska (I stopień)

Finanse i rachunkowość (I stopień)

Geodezja i kartografia (I stopień)

Informatyka (I stopień)

Pedagogika (I stopień)

Pedagogika (II stopień)

Pielęgniarstwo (I stopień)

Pielęgniarstwo (II stopień)

Praca Socjalna (I stopień)

Prawo

 

Ogólna grupa Samorządu Studenckiego 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl