Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Informacja dla studentów pierwszego roku

Szanowne Studentki, szanowni Studenci pierwszego roku, z wielką przyjemnością powiatmy Was w murach naszej Uczelni. Zapraszamy do świętowania z nami tego wyjątkowego dnia jakim jest uroczysta Inauguracja Nowego Roku Akademickiego 2021/22. Poniżej przedstawiamy kilka ważnych informacji.

Inauguracja odbędzie się 2 października 2021 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej  w Bydgoszczy. Przed ceremonią zaplanowaliśmy dla Was spotkanie organizacyjne z Prorektorem ds. Kształcenia i Studentów, Władzami Uczelni oraz osobami wspomagającymi proces kształcenia, którzy przybliżą Wam sprawy studenckie, sprawy związane z biblioteką czy kwesturą. Na spotkaniu tym zapoznacie się również z Internetowym Systemem Obsługi Studenta (ISOS), w tym z uczelnianą platformą e – learningową.

Po uroczystości, studenci kierunku prawo przeszkolą Was z zakresu praw studenta. Następnie osoby z Centrum Obsługi Studenta i Dydaktyki wręczą Wam legitymacje. Na godz. 18.00 zapraszamy Was na mszę świętą w Kościele w pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Bydgoszczy w intencji społeczności akademickiej.

Droga Studentko, Drogi Studencie, w tym wyjątkowym dniu wszystkie spotkania odbędą się w warunkach zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV- 2 oraz zasadami sanitarnymi obowiązującymi w KPSW.

Serdecznie zapraszamy
Prorektor ds. Kształcenia i Studentów
dr inż. Jerzy Kasprzak

Szczegółowy program:

10.30 –  Spotkanie organizacyjne - Auditorium Maximum (aula 301A, III piętro, budynek A)
12.00 - 14.00 Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 w Auditorium Maximum (aula 301A, III piętro, budynek A) Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, przy
ul. Toruńskiej 55-57
Program Inauguracji Roku Akademickiego :
    •  Hymn państwowy
    •  Powitanie gości przez Prezydenta KPSW mgr. Romana Czakowskiego
    •  Wystąpienie inauguracyjne JM Rektor dr Heleny Czakowskiej, prof. KPSW
    •  Gaude Mater Polonia
    •  Immatrykulacja
    •  Gaudeamus igitur
    •  Wystąpienie Przewodniczącego Samorządu Studenckiego
    •  Wręczenie nagród i wyróżnień
    •  Wystąpienia gości
    • Wykład  inauguracyjny prof. dr hab. n.med. Władysława Sinkiewicza Wino jest dobre dla serca. Co mówi medycyna oparta na faktach?
    • Występ Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, pod dyrekcją dr Magdaleny Filipskiej

14.00 – 14.30 Szkolenie z zakresu praw studenta w sali 301 A.
18.00 Msza Święta inaugurująca Rok Akademicki 2021/2022 Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy w Kościele pw. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Bydgoszczy -  plac św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty (Fordon) w intencji studentów, pracowników i ich rodzin.

Serdecznie zapraszamy!

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl