Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Informacje dot. COVID-19

Szanowni studenci, prosimy o zapoznanie się z komunikatem Centrum Obsługi Studenta i Dydaktyki dot. COVID-19.

Z uwagi na konieczność pilnego informowania Rady Ministrów o działaniach podejmowanych w związku z zagrożeniem epidemią wirusa COVID-19 w systemie nauki i szkolnictwa wyższego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o niezwłoczne przekazanie informacji na temat studentów z naszej Uczelni:
- hospitalizowanych
- objętych kwarantanną (domową, w domach studenckich itp.)
- objętych obserwacja sanitarną
- osoby przebywające na samoizolacji (tj. bez formalnej decyzji Sanepidu)

Prosimy o niezwłoczne informowanie nas telefonicznie 52 3658481 lub 52 365 84 82 oraz pocztą elektroniczną na adres e-mail: dziekanat@kpsw.edu.pl

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl