Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Kolejne certyfikaty Akademii CISCO studentów Informatyki na KPSW

Lokalna Akademia Cisco, w ramach której studenci uzyskują certyfikaty Cisco upoważniające do obsługi rozległych i lokalnych sieci komputerowych i teleinformatycznych, przy Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy powstała w 2012 roku.

Studenci na kierunku Informatyka, mają możliwość na naszej Uczelni w trakcie studiów, uzyskania  dodatkowych kompetencji i umiejętności. W celu zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia, we wszystkich Akademiach na całym świecie, Cisco opracowało jednolity schemat nauczania, co powoduje, że Certyfikaty CISCO są uznawane na całym świecie niezależnie od Akademii, w której ukończyło się kurs.

Gratulujemy kolejnym studentom II i III roku, którzy przeszli kolejne etapy w Akademii.


Akademia CISCO
Podstawowym poziomem Cisco jest CCENT (Cisco Certified Entry Networking Technician), kursem średnio zaawanso-wanym jest CCNA (Cisco Certified Network Associate), kursem zaawansowanym jest CCNP (Cisco Certified Network Professional), a eksperckim - CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert). Studenci zainteresowani rozwijaniem umiejętności dotyczących bezpieczeństwa sieci komputerowych i teleinformatycznych mogą w ramach Akademii Cisco uzyskać również certyfikat CCNA Security. Kurs CCNA jest kompletnym czteromodułowym kursem, w czasie którego prowadzone są wykłady i laboratoria związane z zagadnieniami projektowania, budowania i administrowania sieciami komputerowymi. Kurs CCNP oferuje kontynuacje, szkolenia i pogłębianie wiedzy w ramach trzech modułów, obejmujących zaawansowane zagadnienia sieciowe. Każdy z kursów realizuje się w cyklu dziesięciomiesięcznym.
 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl