Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Komunikat - zwolnienie z zajęć BHP

Szanowni Studenci I roku,
Informuję, że istnieje możliwość przepisania oceny z przedmiotu bhp osobom,
które wcześniej studiowały w KPSW i uzyskały zaliczenie.
 

 

Nie dotyczy to osób, które uzyskały zaliczenie z bhp na innych uczelniach.

W celu przepisania oceny proszę o informację e-mailem (j.adamczyk@kpsw.edu.pl),
w tytule proszę wpisać bhp, w treści maila: imię nazwisko, kierunek, nr studenta oraz
dołączyć skan z indeksu/suplementu potwierdzający zaliczenie bhp.


Studenci ubiegający się o przepisanie oceny nie muszą przychodzić na zajęcia
21 lub 22.10.2017 roku.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl