Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Poradnictwo zawodowe w teorii i praktyce

To hasło konferencji naukowej, która odbyła się 14 czerwca 2010r. w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej. Udział w tym ogólnopolskim spotkaniu naukowym wzięły także studentki pierwszego roku studiów niestacjonarnych II stopnia o specjalności: poradnictwo zawodowe i doradztwo personalne- Sylwia Górska, Małgorzata Tomczuk-Buras, Jowita Witkowska, Bożena Wyrwicka oraz dr Maria Jolanta Bąk – opiekun specjalności.

Przedmiotem dyskursu naukowego były m.in. stan, potrzeby oraz perspektywy poradnictwa zawodowego w edukacji, poradnictwo zawodowe wobec osób dorosłych w kontekście rynku pracy, obraz teoretyczny i praktyczne funkcjonowanie doradcy zawodowego, poradnictwo jako interdyscyplinarny obszar wiedzy oraz działalność Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP.

Opiekę naukową nad konferencją objął prof. dr hab.. Ryszard Parzęcki z zespołem współpracowników. Wystąpienia w postaci wydawnictwa pod tym samym tytułem otrzymali uczestnicy konferencji.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl