Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Konferencja nt. kurateli sądowej i resocjalizacji w czasie epidemii z udziałem prof. Czesława Kłaka

9 listopada 2021 r. w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Kuratela sądowa i resocjalizacja w czasie epidemii”. Jej organizatorem była Rada Terenowa ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla obszaru województwa podkarpackiego. Konferencja połączona była z posiedzeniem Rady, podsumowującym jej działalność w 2021 r. Wzięli w niej udział przedstawiciele Służby Więziennej, funkcjonariusze Policji, sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele organizacji i instytucji zajmujących się pomocom skazanym i ofiarom przestępstw.

Podczas konferencji prof. KPSW dr hab. Czesław Kłak, kierownik Katedry Kryminologii, Kryminalistyki, Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Nauk Penitencjarnych KPSW w Bydgoszczy, a zarazem wiceprzewodniczący Rady Terenowej, wygłosił referat nt.: „System penitencjarny w czasie epidemii – problemy, wyzwania, nowe rozwiązania”, w ramach którego przedstawił rozwiązania dotyczącego funkcjonowania systemu penitencjarnego wprowadzone w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Profesor przedstawił m.in. instytucję tzw. zdalnego posiedzenia sądu penitencjarnego, instytucję przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności w celu ograniczenia lub wyeliminowania epidemii, jak również wykonywanie kary pozbawienia wolności poprzez umieszczenie w odpowiednim zakładzie leczniczym w celu wyeliminowania albo ograniczenia ryzyka zakażenia przez skazanego innej osoby. W ramach swego referatu Profesor omówił także założenia swego autorskiego pomysłu wprowadzenia do kodeksu karnego wykonawczego możliwości orzekania przez sąd penitencjarny na tzw. posiedzeniach zdalnych także po odwołaniu stanu epidemii, przedstawiając argumenty przemawiające za takim rozwiązaniem oraz analizując praktykę orzekania przez sąd penitencjarny w czasie epidemii i przed wprowadzeniem tego stanu. Na koniec swego wystąpienia Profesor przedstawił założenia projektu nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej i oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 2 listopada 2021 r.), odnośnie do którego przygotowuje opinię dla Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl