Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Konferencja nt. praktycznych aspektów pracy wykładowcy na aplikacji sędziowskiej z udziałem prof. Czesława Kłaka

24 – 26 listopada 2021 r. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie zorganizowała w Ośrodku Szkoleniowym w Dębe ogólnopolską konferencję nt. Praktyczne aspekty pracy wykładowcy na aplikacji sędziowskiej. W jej trakcie referat wygłosił prof. KPSW dr hab. Czesław Kłak, kierownik Katedry Kryminologii, Kryminalistyki, Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Nauk Penitencjarnych KPSW w Bydgoszczy, a jednocześnie wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, nt. Metodyka doboru i analizy orzecznictwa (na zajęcia typu A) oraz przygotowania kazusów (na zajęcia typu G).

 W jego ramach zaprezentował swą autorską koncepcję analizy orzecznictwa na potrzeby zajęć z aplikantami – horyzontalną, wertykalną i mieszaną oraz autorską koncepcję metodyki opracowania kazusów, wskazując na konieczność przygotowania opisu stanu faktycznego w sposób pozwalający na analizę obejmującą różnorodne zagadnienia (materialne, procesowe, metodyczne). Zdaniem Profesora kazus na zajęcia z aplikantami powinien być rozbudowany, w takim sposób, aby stanowił wstęp do dyskusji, umożliwiał zadawanie pytań wykładowcy, a także wspólne poszukiwanie odpowiedzi, z odwołaniem się do dorobku piśmiennictwa i orzecznictwa. Tak przygotowany materiał powinien być poddany krytycznej analizie (sprawdzającej umiejętność wykładni prawa, argumentacji prawniczej, subsumpcji), zaś jego redakcja powinna pozwalać na całościowe sprawdzenie wiedzy aplikantów.
Prof. KPSW dr hab. Czesław Kłak od 2011 r. jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Koordynuje i prowadzi zajęcia z zakresu prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowe, prawa karnego skarbowego, prawa karnego wykonawczego oraz prawa konstytucyjnego, ochrony praw człowieka oraz prawa Unii Europejskiej.
 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl