Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Narkotyki, czyli droga donikąd

„Uzależnienia a śmierć"- konferencja zorganizowana przez naszą uczelnię i Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii już za nami. Uczestniczyli w niej naukowcy z całego kraju oraz studenci kierunków pedagogicznych, psychologicznych, medycznych i socjologicznych. Sympozjum połączone było z warsztatami, w których wzięło udział 140 osób.

Konferencja z udziałem wybitnych specjalistów odbyła się 15-16 października 2009 r. w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej. Wykładów na temat uzależnień wysłuchało kilkuset studentów oraz osób, które chciały poszerzyć swoją wiedzę na temat tego problemu. - Bagatelizowanie skutków używania niektórych środków psychoaktywnych to bardzo niebezpieczny i coraz popularniejszy trend. Opinia społeczna poddawana jest nieustannym próbom manipulowania informacjami na temat szkodliwości różnych substancji, domagania się legalizacji narkotyków czy dopuszczania do obrotu różnych innych produktów o działaniu narkotyzującym. Niestety, tym manipulacjom poddawane jest również młode pokolenie przyszłych lekarzy, pedagogów czy psychologów. Dlatego zorganizowaliśmy konferencję, by wyraźnie zaakcentować, że i tak w ostatecznym bilansie, skutkiem uzależnienia jest szereg poważnych problemów osobistych i społecznych, w tym również śmierć - wyjaśnia przesłanie sympozjum Robert Rejniak, jeden z jej organizatorów.

Zaproszeni do Bydgoszczy specjaliści przekazywali swoje doświadczenia naukowe i praktyczne poprzez odpowiednio dobrane wykłady, prezentacje, ale także warsztaty. W tych ostatnich wzięło udział blisko 140 uczestników. Podczas szkoleń można się było dowiedzieć, m.in., jak rozpoznać samobójcę, jak zachowuje się nieletni przestępca po narkotykach, jak pracować z uzależnionymi sprawcami przemocy domowej.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl