Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Kongres Aglomeracji Lokalnych

"W dniach 7-8 listopada 2022 w Kaliszu odbył się Kongres Aglomeracji Lokalnych". Konferencja była poświęcona sposobom na walkę z wykluczeniem rozwojowym mniejszych miejscowości w których koncentruje się życie wielu powiatów. W Panelu "Rozwój obszarów wiejskich wokół średnich miast" brał udział nasz pracownik dr Tomasz Sińczak. W panelu rozmowy dotyczyły konfliktu między nowymi, przybyłymi z miast mieszkańcami wsi, a producentami rolnymi oraz o wyzwaniach samorządu związanych z likwidacją wykluczenia komunikacyjnego. Doktor przypomniał, że inwestycja w kapitał ludzki jest elementem niezbędnym w skutecznym gospodarowaniu kapitałem ludzkim i w przypadku tak złożonej struktury jaką obecnie są obszary wiejskie niezbędnaHonorowy Patronat nad Kongresem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki."

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl