Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Konkurs dla absolwentów na najlepszą pracę doktorską, magisterską, inżynierską i licencjacką o bydgoskiej tematyce

Rusza konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta Bydgoszczy za związane z Bydgoszczą prace magisterskie, doktorskie, inżynierskie i licencjackie oraz nagród dla promotorów prac.

Konkurs wyłoni najlepsze prace poruszające problematykę Bydgoszczy i najlepiej korespondujące z aktualnymi potrzebami miasta. Dotyczy to szczególnie prac z zakresu promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju Bydgoszczy.

Zorganizowanie konkursu dla absolwentów ma na celu zwiększenie ich zainteresowania problematyką związaną z funkcjonowaniem i promocją miasta Bydgoszczy i promocję nowatorskich rozwiązań projektowych i organizacyjnych w sferze rozwoju i promocji miasta. Istotne jest też tworzenie warunków umożliwiających młodym, kreatywnym ludziom włączenie się w proces twórczego i innowacyjnego kształtowania polityki rozwoju miasta oraz dyskusji na temat przyszłości Bydgoszczy.

Najlepsi doktoranci i absolwenci mogą liczyć na nagrody. Ich prace będą oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach

  1. Prace doktorskie i magisterskie, nagrody w wysokości 7 tys. zł brutto; 5 tys. zł i 3 tys. zł za odpowiednio pierwsze, drugie i trzecie miejsce
  2. Prace inżynierskie i licencjackie – 5 tys. zł brutto, 3 tys. zł, 2 tys. zł za zajęcie odpowiednio pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca

Promotorzy najlepszych prac również zostaną uhonorowani – nagroda wyniesie 1,5 tysiąca złotych brutto.

Kto może wziąć udział w konkursie? Tylko autorzy prac obronionych w roku akademickim 2021/2022 (dla potrzeb konkursu przyjęto, że to okres od 1 października 2021 do 31 grudnia 2022 roku). Autorzy sami zgłaszają prace do konkursu.

Termin zgłaszania prac upływa 30 kwietnia 2023 roku (decyduje data wpływu do UMB). Za prawidłowe zgłoszenie uważa się dostarczenie lub wysłanie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na pracę naukową” kompletu dokumentów zgłoszeniowych w polskiej wersji językowej, na adres: Biuro Komunikacji Społecznej, Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.

Szczegółowe zasady zgłaszania prac, ich kwalifikowania oraz przeprowadzania konkursu określa Regulamin dostępny na stronie www.bydgoszcz.pl. 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl