Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Konkurs Ministra Rozwoju

Trwa nabór wniosków w kolejnej edycji konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju za najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.

W ramach postępowania konkursowego przyznawane są, odpowiednio do rodzaju zgłoszonej pracy lub innowacyjnego rozwiązania, nagrody w postaci statuetek.

Do Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju zgłaszane mogą być:
    prace dyplomowe, rozprawy doktorskie - obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku;
    publikacje, w postaci druków zwartych, które ukazały się w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
    innowacyjne rozwiązania – wdrożone i funkcjonujące na rynku urządzenia, produkty, metody lub procesy technologiczne, które zostały wdrożone i nie upłynęło więcej niż 3 lata od rozpoczęcia ich użytkowania.

Wskazać należy, że wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego Konkursu zawarte zostały w Zarządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 5 października br. w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich, publikacji oraz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie geoinformacji w Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu (Dz. Urz. Min. Roz. poz. 35).

Wzory wniosków oraz niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii https://www.gov.pl/web/rozwoj/konkurs-o-nagrode-ministra-rozwoju-w-dziedzinie-geoinformacji.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl