Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Konkurs na najlepszą pracę z zakresu nauk społecznych

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego wydłużył termin przesyłania zgłoszeń w konkursie na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską. Prace konkursowe, których tematyka obejmuje całą dziedzinę nauk społecznych można przesyłać do 30 września 2021 r.

Tematy pracy, których dotyczy konkurs to: współczesne społeczeństwo obywatelskie i jego funkcje, sektor obywatelski w Polsce (także w wymiarze porównawczym), wolontariat, uniwersytety ludowe, ruch harcerski i skautowy. Kapituła przyzna w ramach Konkursu nagrody finansowe:

za pracę magisterską:

I miejsce: 8 000 zł

II miejsce: 5 000 zł

III miejsce: 3 000 zł

za rozprawę doktorską:

I miejsce: 16 000 zł

II miejsce: 10 000 zł

III miejsce: 6 000 zł.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej: https://niw.gov.pl/baza-wiedzy/konkurs/. Konkurs jest organizowany pod patronatem prof. Piotra Glińskiego, Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl