Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Konkursu na pracę magisterską o przedsiębiorczości

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do III edycji konkursu Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce. Zgłoszenia mogą przesyłać zarówno absolwenci, którzy uzyskali tytuł magistra pomiędzy 1 stycznia 2017 roku a 30 września 2022 roku, jak i promotorzy prac (za zgodą autora).

 

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne (I miejsce – 10 tys. zł, II miejsce – 7 tys. zł, III miejsce – 4 tys. zł). Autorzy najwyżej ocenionych prac wraz z promotorami zostaną zaproszeni również na uroczyste wręczenie dyplomów do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie.

Przyjmowanie zgłoszeń trwa od 3 października do 20 listopada 2022 roku.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • przesłać jeden egzemplarz pracy magisterskiej i jej streszczenie (maksymalnie 1800 znaków bez spacji) w wersji elektronicznej na adres e–mail: konkurs.mgr@prezydent.pl oraz
  • przesłać wydrukowany formularz zgłoszeniowy, kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra i zwięzłą opinię promotora na temat pracy magisterskiej na adres organizatora (lub złożyć osobiście).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konkursu

Organizatorem konkursu jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

                                                                                               

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl