Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

KPSW niekwestionowanym liderem wśród uczelni niepublicznych w województwie!

Prestiżowy Ranking Uczelni Wyższych Perspektyw 2021 kolejny rok z rzędu potwierdził wysoką pozycję Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy wśród uczelni z całej Polski. Kolejny rok z rzędu znajdujemy się na I miejscu nie tylko w województwie kujawsko-pomorskim, ale również  Polsce Północnej, zajmując 17-te miejsce w skali całego kraju.

- W ciągu ostatniego tygodnia otrzymaliśmy dwie bardzo dobre informacje. Nasz wysiłek i zaangażowanie oraz obrana strategia rozwoju Uczelni, została potwierdzona w najważniejszych rankingach akademickich. 17 lipca Dziennik Gazeta Prawna ogłosił, wyniki XV Rankingu Wydziałów Prawa, w którym Wydział Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych zajął 3 miejsce wśród uczelni niepublicznych z całej Polski. Dzisiejsze wyniki Rankingu Perspektyw, pokazują, że wysoka jakości kształcenia oferowana przez KPSW, nie jest tylko sloganem reklamowym. Znajdujemy się wśród nielicznych uczelni niepublicznych, które w swojej ofercie posiadają kierunki o profilach ogólnoakademickim i praktycznym, dbając o rozwój badań naukowych. Wszystkie kierunki na KPSW posiadają pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Cieszymy się, że jesteśmy Uczelnią chętnie wybieraną przez kandydatów na studia, a obecność wśród 20-tu najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce jest dla nas wyróżnieniem i zobowiązaniem do dalszej pracy – przekazał dr Michał Czakowski Prorektor ds. Promocji i Organizacji KPSW.

Tegoroczny ranking przygotowywany był na podstawie danych z baz: POL-on, Scopus - Scival, Urzędu Patentowego RP, EPO-PATSTAT oraz badań ELA (Ekonomiczne Losy Absolwentów), badań opinii kadry akademickiej i opinii pracodawców, a także PKA (Państwowa Komisja Akredytacyjna), KEJN (Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych).

Eksperci docenili KPSW szczególnie w kategoriach: nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach (87,60 na 100 punktów), dostępność dla studentów wysokokwalifikowanych kadr.

 

Cały ranking znajduje się TUTAJ

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl