Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

KPSW podczas spotkania z Radą Miasta Bydgoszczy

Prorektor ds. Organizacji i Promocji KPSW dr Michał Czakowski 26 kwietnia 2021r. reprezentował Uczelnię podczas spotkania z Radą Miasta Bydgoszczy. 

Komisja Kultury i Nauki oraz Komisja Przedsiębiorczości i Rozwoju Miasta Rady Miasta Bydgoszczy zaprosiły do dialogu przedstawicieli bydgoskich uczelni wyższych, aby poruszyć kwestie dotyczące współpracy miasta z bydgoskimi ośrodkami akademickimi oraz omówić perspektywy dalszego rozwoju.
Kujawsko-Pomorska Szkoła w Bydgoszczy od ponad 20 lat istnienia swoje cele ukierunkowuje wokół budowania międzynarodowych i krajowych partnerstw strategicznych umożliwiających prowadzenie zaawansowanych prac badawczych, współpracę wymiany międzynarodowej oraz działalność na rzecz Miasta Bydgoszczy i regionu, prowadząc m.in. Klinikę Prawa (bezpłatne porady prawne), organizując ogólnodostępne konferencje i debaty popularnonaukowe.

 

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl