Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Kształcenie równoległe - studia II-go stopnia + studia podyplomowe = 30% zniżki

Studiując na studiach II-go stopnia (9 i 10 semestr) istnieje możliwość podjęcia równoległego kształcenia na studiach podyplomowych. Podejmując studia równoległe otrzymasz 30% zniżki czesnego dla wybranego kierunku studiów podyplomowych.

Przykładowe kierunki studiów podyplomowych: Przygotowanie pedagogiczne, Finanse samorządowe i rachunkowość budżetowa, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Dydaktyka języka obcego z przygotowaniem pedagogicznym, Edukacja włączająca z pedagogiką specjalną, Integracja sensoryczna, Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogika włączającej i modułem pedagogiki specjalnej, Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej i modułem pedagogiki specjalnej, Logopedia ogólna ( 4 semestry) z modułem pedagogiki specjalnej, Przygotowanie pedagogiczne.

Więcej informacji w Biurze Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego, tel.  52 339 30 27, 797 328 421, https://podyplomowe.kpsw.edu.pl/

 

 

 


Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl