Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Medal dla prof. Czesława Kłaka

26 listopada 2021 r. w Rzeszowie w dzień urodzin płka Łukasza Cieplińskiego, ps. „Pług”, patrona 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w Rzeszowie odbyło się odsłonięcie pomnika poświęconego jego pamięci. W uroczystości wziął udział prof. KPSW dr hab. Czesław Kłak, kierownik Katedry Kryminologii, Kryminalistyki, Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Nauk Penitencjarnych KPSW w Bydgoszczy.

W związku z uroczystością wybito Medal Pamiątkowy. Został nim uhonorowany m.in. Profesor Czesław Kłak. Z kolei Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie wyróżnił Profesora Czesława Kłaka pamiątkowym grawertonem.
Profesor Czesław Kłak od wielu lat współpracuje z Siłami Zbrojnymi RP oraz terenowymi organami administracji wojskowej, m.in. organizując konferencje, seminaria i szkolenia dotyczące problematyki obronności państwa i aktualnych zagrożeń dla jego bezpieczeństwa. W  2019 r. Profesor Czesław Kłak został odznaczony przez Ministra Obrony Narodowej Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju” – „w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Profesor Czesław Kłak prowadzi również zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych z zakresu aktualnych problemów bezpieczeństwa państwa, zarządzania kryzysowego, prawa służb mundurowych oraz jest propagatorem idei Legii Akademickiej.Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl