Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Medal Komisji Edukacji Narodowej dla prof. Czesława Kłaka

Minister Edukacji Narodowej nadał Panu prof. Czesławowi Kłakowi, kierownikowi Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kryminalistyki, Kryminologii i Nauk Penitencjarnych Medal Komisji Edukacji Narodowej, przyznawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Uroczystość wręczenia medalu odbyła się w dniu 30 września 2019 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. „Bezpieczeństwo w szkole. Zagadnienia systemowe, organizacyjne, prawno-karne i kryminologiczne”. Podczas konferencji prof. Czesław Kłak wygłosił referat nt. „Przeciwdziałanie zagrożeniom dla młodzieży – prawa i obowiązki dyrektora szkoły, nauczyciela, ucznia.

Prof. Czesław Kłak jest nauczycielem akademickim z ponad 15 – letnim stażem. Prowadzi zajęcia zarówno dla studentów, jak również dla uczniów szkół średnich, a także szkolenia dla aplikantów, sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, funkcjonariuszy służb mundurowych. Prowadzi także badania naukowe m.in. dotyczące bezpieczeństwa młodzieży, przeciwdziałania narkomanii, patologii społecznych oraz przestępczości nieletnich. Badania te mają charakter systemowy, pokazując bezpieczeństwo w szkole i bezpieczeństwo młodzieży jako element systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Dotyczą one m.in. współdziałania szkoły i innych podmiotów (Policja, sąd rodzinny, kurator) w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży. Prof. Czesław Kłak od wielu lat współpracuje także ze szkołami średnimi, prowadząc szkolenia dla dyrektorów szkół i nauczycieli z zakresu praw i obowiązków nauczyciela, praw i obowiązków uczniów, a także praw i obowiązków rodziców w relacjach ze szkołą. Regularnie – pro bono – spotyka się również z rodzicami uczniów szkół średnich, prezentując wyniki badań dotyczących zagrożeń dla młodzieży. Profesor Czesław Kłak bierze także aktywny udział w promocji projektu „Legia Akademicka”.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl