Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Międzynarodowe Sympozjum „Współczesne wyzwania dla społeczeństwa i dla Kościoła w Polsce i w Europie środkowej w perspektywie nauczania Kard. J. Ratzingera/ Benedykta XVI”

W gmachu Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy odbyło się Międzynarodowe Sympozjum, którego tematem były Współczesne wyzwania dla społeczeństwa i dla Kościoła w Polsce i w Europie środkowej w perspektywie nauczania Kard. J. Ratzingera/ Benedykta XVI, w ramach obchodów 10. rocznicy współpracy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy z Fundacją Watykańską J. Ratzinger – Benedykt XVI.

Głównym punktem obchodów 10-lecia Fundacji Watykańskiej J. Ratzinger – Benedykt XVI w Polsce była Msza św., która odprawiona została w katedrze bydgoskiej 10 czerwca pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Koncelebrowana również przez: Prymasa Polski abp Wojciecha Polaka, bp Artura Mizińśkiego, Sekretarza Generalnego KEP oraz biskupa toruńskiego Wiesława Śmiga, biskupa bydgoskiego Krzysztofa Włodarczyka.

W murach KPSW po spotkaniu z mediami, uroczystego otwarcia Sympozjum dokonała JM Rektor prof. KPSW, dr Helena Czakowska:

- Witam wszystkich  zgromadzonych w murach naszej ALMA MATER, oraz w sposób zdalny, przed ekranami monitorów, za pośrednictwem strony internetowej KPSW. Konferencja zorganizowana została w ramach obchodów 10 rocznicy działalności Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzinger - Benedykt XVI w Polsce i w Europie Środkowej oraz 10-lecia współpracy z Kujawsko-Pomorska Szkołą Wyższą w Bydgoszczy. Jednocześnie, na mocy umowy zawartej między Fundacją Watykańską a naszą Uczelnią w 2012 r., za zgodą Ojca Św. Benedykta XVI,  w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej powołano pierwszy na świecie, oddział Fundacji Watykańskiej J. Ratzinger- Benedykt XVI, pod nazwą „Centrum studiów Ratzingera”. Od tego momentu KPSW jako partner naukowy Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI była współorganizatorem inicjatyw naukowych Fundacji realizowanych na całym świecie. Nadmienię, że najpierw, pierwszą swoją konferencję naukową od powstania w 2010 r., Fundacja zorganizowała wspólnie z naszą Uczelnią, Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Urzędem Miasta Bydgoszczy w 2011 r. W tym roku, wobec wyrażenia wspólnej woli kontynuacji  bliskiej i życzliwej współpracy, Fundacja Watykańska i KPSW podpisały umowę o dalsze jej trwanie.

JM Rektor powitała szanownych gości:
- ks. abp  arcybiskupa  Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, metropolitę poznańskiego,
- ks. arcybiskupa Wojciecha Polaka, Prymasa Polski, metropolitę gnieźnieńskiego,
- ks. biskupa Artura Mizińskiego, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski,
- ks. biskupa Krzysztofa  Włodarczyka, ordynariusza diecezji bydgoskiej,
- ks. biskupa Wiesława Śmigla, ordynariusza diecezji toruńskiej,
- pana Tomasza Latosa,  posła na Sejm  Rzeczypospolitej Polskiej,
- pana Zbigniewa Ostrowskiego, Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- panią Iwonę Waszkiewicz, Zastępcę Prezydenta Miasta Bydgoszczy,
- pana Lecha Zagłobę-Zyglera –wiceprzewodniczącego  Rady Miasta Bydgoszczy,
- pana Jacka Tarczewskiego, Pełnomocnika Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
- pana profesora  Macieja Świątkowskiego, radnego  Miasta Bydgoszczy,
- Magnificencję ks. dra  Marcina Puziaka – Rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej,
- Magnificencję, ojca Krzysztofa Ferenca CSSP -Rektora Wyższego Seminarium Duchownego Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy,
- Magnificencję prof. dr Włodzimierza Majewskiego- Rektora Bydgoskiej Szkoły Wyższej,
- Rektora poprzedniej kadencji Kujawskiej Szkoły Wyższej pana  prof. dr hab. Stanisława Kunikowskiego,
- panią prof. dr hab. Danutę Kunstler – Langer z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
oraz przedstawicieli duchowieństwa, służb, różnego rodzaju instytucji.

Gospodarze Sympozjum Rektor i Prezydent KPSW oraz Dyrektor Centrum Studiów Ratzingera wręczyli pamiątkowe obrazy z wizerunkiem Uczelni abp Stanisławowi Gądeckiemu, Prymasowi Polski abp Wojciechowi Polakowi, bp Artura Mizińskiego, bp bydgoskiemu Krzysztofowi Włodarczykowi.
Założyciele Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy symbolicznym obrazem podziękowali również ks. prof. KPSW, dr hab. Mariuszowi Kucińskiemu, Dyrektorowi Centrum Studiów Ratzingera, wykładowcy naszej Uczelni.

Gratulacje z okazji Jubileuszu na ręce JM, Prezydenta KPSW oraz Dyrektora CSR złożyli:
- Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Ostrowski,
- Poseł na Sejm Tomasz Latos, który odczytał przesłanie Pani Marszałek Elżbiety Witek,
- Jacek Tarczewski, Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który przedstawił przesłanie Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka,
- Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz, która odczytała list od Prezydenta Rafała Bruskiego,
- biskup bydgoski Krzysztof Włodarczyk.

Odczytany został również fragment przesłania z Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy:

"Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, doceniając społeczną rolę Fundacji i jej znaczenie dla upowszechniania dzieła i nauki Papieża Benedykta XVI, zdecydował  objęciu Patronatu Honorowego nad tym wydarzeniem. Pan Prezydent wyraża przekonanie, że spotkanie, w którym planowany jest udział przedstawicieli rządu, samorządu oraz duchowieństwa będzie znakomitą okazją do przywołania postaci Josepha Ratzingera oraz jego nauczania,  a także do przypomnienia historii i misji Państwa Fundacji w dziesiątą rocznicę jej działalności w Europie środkowej".

Międzynarodowe Sympozjum „Współczesne wyzwania dla społeczeństwa i dla Kościoła w Polsce i w Europie środkowej w perspektywie nauczania Kard. J. Ratzingera/ Benedykta XVI” rozpoczęło się od wystąpienia ks. Federico Lombardiego SI, Fondazione Ratzinger pt. „Nauczanie Kościoła i Papieży wobec aktualnych wyzwań społeczeństwa”. Niestety z powodów zdrowotnych ks. Lombardi nie mógł osobiście uczestniczyć, treść wykładu odczytał ks. prof. KPSW, dr hab. Mariusz Kuciński.
Prelegentami byli:
- ks. prof. Bogdan Ferdek (PWT Wrocław), z referatem „Znaczenie „eksperymentu z Bogiem” dla współczesnej kwestii antropologicznej według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI”,
-p rof. Grzegorz Kucharczyk (PAN Poznań), przedstawił koncepcję „Europa szczęśliwych syntez” czy „fałszywych dychotomii”? Czego możemy nauczyć się od Benedykta XVI w czasach kryzysu cywilizacyjnego”,
- ks. prof. Dariusz Kowalczyk (SJ, PUG Rzym), z wykładem „Wadzenie się Josepha Ratzingera/Benedykta XVI ze współczesnym światem”,
- Krzysztof Tomasik (KAI), omówił Wyzwania ostatnich pontyfikatów oczami mediów.  

Uroczystości zakończyły się koncertem kwartetu smyczkowego „Feminite”, pierwsze skrzypce zagrała Katarzyna Nagórska, drugie skrzypce Marta Forc, altówka  - Urszula Kowal oraz na wiolonczeli Zuzanna Sikała.

 


 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl