Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Rozszyfruj Bydgoszcz – konkurs z nagrodami. Co wiesz o życiu i osiągnięciach Mariana Rejewskiego.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie 5 zadań konkursowych dotyczących życia i historii Mariana Rejewskiego w kontekście bydgoskim. Zadania konkursowe umieszczone zostaną w mediach społecznościowych Miasta Bydgoszczy oraz w papierowym wydaniu „Bydgoszcz Informuje” w celu promowania wiedzy o postaci tego wybitnego kryptologa.

Co należy zrobić by zgłosić się do konkursu?

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać zebrane zbiorczo w jednym mailu odpowiedzi na 5 zadań konkursowych, które pojawią się na profilu Facebook Bydgoszcz Informuje (4 zadania) oraz jedno zadanie umieszczone w numerze 13.  papierowego wydania „Bydgoszcz Informuje”. Odpowiedzi należy wysłać elektronicznie na adres e-mail: konkurs@um.bydgoszcz.pl z dopiskiem w tytule lub treści maila „konkurs Rejewski”. Na zgłoszenia czekamy pod adresem: konkurs@um.bydgoszcz.pl , najpóźniej do 9 grudnia. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: 52 58 59 240 lub 52 58 59 502.

W zgłoszeniu należy w treści przesyłanej wiadomości podać: 

-        imię,  -        nazwisko,  -        nr telefonu do kontaktu,  -        wiek,  -        odpowiedzi na zadania konkursowe,  -        załączyć zdjęcie lub skan oświadczenia autora odpowiedzi na zadania konkursowe,  Nagrody w konkursie  Przewidzieliśmy nagrody w wysokości: 10 bonów podarunkowych, każdy o wartości 100 zł. 

Harmonogram konkursu

-        od 5 grudnia do 9 grudnia – publikowanie zadań konkursowych,  -        od 9 grudnia do 14 grudnia – przyjmowanie zgłoszeń,  -        do 19 grudnia – rozstrzygnięcie konkursu, wyłonienie laureatów.

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl