Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Mobilność pracowników administracyjch w Czechach

W ramach programu Erasmus+ pracownicy administracyjni KPSW mają możliwość brać udział w mobilności i wymianie doświadczeń z naszymi czeskimi partnerami w Uniwersytecie Jana Amosa Komeńskiego w Pradze.
 

Delegacja Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy podczas wizyty w Czechach ma możliwość wymiany dobrych praktyk, zdobycia praktycznych umiejętności dla zajmowanych przez uczestników stanowisk, omówienie dotychczasowej współpracy oraz ustanowienie dalszych planów na najbliższe lata. Wyjazd ma również zagwarantować podniesienie jakości i zwiększenie wymian studenckich.
Gości przywitał Prorektor ds. Rozwoju, Nauki i Stosunków Międzynarodowych praskiej uczelni, doc. RNDr. Petr Kolář, CSc oraz koordynatorka programu Erasmus na Uniwersytecie Jana Amosa Komeńskiego w Pradze Monika Soukupová.


 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl