Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nagroda Naukowa Prezydenta Miasta Bydgoszcz 2021

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy zaprasza do zgłaszania się kandydatów do Nagrody Naukowej Prezydenta Miasta w dwóch kategoriach: nauki humanistyczne, społeczne i sztuki oraz nauki ścisłe, medyczne i nauki o zdrowiu.

Pierwsza kategoria obejmuje: nauki humanistyczne, nauki społeczne, sztuki.  
Druga kategoria obejmuje: nauki inżynieryjno-techniczne, nauki rolnicze, nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki medyczne i nauki o zdrowiu.

Wnioski o przyznanie Nagrody Naukowej można składać do dnia 19 lutego 2020 roku (zgodnie z zapisem w uchwale Nr IX/86/95 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 1 marca 1995 r. o mecenacie  Miasta nad kulturą i nauką, zmienioną uchwałami: Nr XXX/429/96 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 11 września 1996 roku, Nr XLII/903/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 16 lutego 2005 r., Nr LXIX/1314/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r., uchwałą Nr XXXI/727/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada2020 r.) w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Grudziądzka 9-15 ,85-130 Bydgoszcz
osobiście lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego).
Dodatkowe informacje na temat zasad i trybu przyznania Stypendiów można uzyskać pod nr tel. 52 58 58 282


Szczegóły oraz wnioski do pobrania tutaj.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl