Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nagrody i stypendia naukowe Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do Nagrody Naukowej Prezydenta Miasta w dwóch kategoriach: nauki humanistyczne, społeczne i sztuki oraz nauki ścisłe, medyczne i nauki o zdrowiu, Stypendiów Prezydenta dla wybitnych młodych naukowców oraz Stypendiów Prezydenta dla wyróżniających się studentów.

Wnioski o przyznanie nagród i stypendiów można składać do dnia 19 stycznia 2022 roku (zgodnie z zapisem w uchwale Nr IX/86/95 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 1 marca 1995 r. o mecenacie nad kulturą i nauką, zmienioną uchwałą Nr XXI/727/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2020 r.) w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy  ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, osobiście lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego).  Wnioski oraz dodatkowe informacje na temat zasad i trybu przyznania Nagród i Stypendiówznajdują się na stronie BIP Miasta Bydgoszczy:

NAGRODY Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Stypendia Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl