Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nowe specjalności na studiach II stopnia na kierunku Administracja!!

W związku z licznymi zapytaniami studentów oraz kandydatów na studia informujemy, że w roku akademickim 2010/2011 zostały uruchomione trzy nowe specjalności na kierunku Administracja, studia II stopnia:
- administracja samorządowa,
- administracja skarbowa,
- bezpieczeństwo publiczne.

Dotychczas funkcjonująca specjalność: administracja publiczna nadal pozostaje aktualna, tak więc ogółem na studiach magisterskich będą cztery specjalności (do wyboru przez studentów).

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl